Vores mål

Alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Vi kæmper for børn og unge

Vi arbejder ud fra ambitionen om, at alle børn og unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Dermed bidrager vi til FN's verdensmål nr. 4, der lyder, at "alle børn i 2030 skal have adgang til kvalitetsuddannelse".

Vi har to strategiske mål, som skal hjælpe os med at indfri vores overordnede ambition: Vi vil mindske både læringsuligheden for  børn og unge i udsatte positioner og reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne for samme målgruppe. 

Hent vores almennyttige strategi 2022-25

Delmål 1
Delmål 2

Læringsulighed

Vi vil reducere læringsuligheden for børn og unge i udsatte positioner.

Frafald fra ungdomsuddannelser

Vi vil reducere frafaldet fra ungdomsuddannelserne for unge i udsatte positioner.

Jasmin Egmont Fonden

Vi sætter børn og unge i centrum

Vores tilgang har børn og unge i centrum, og vores økonomiske støtte går i høj grad til indsatser, der gør en direkte forskel for dem. Vi støtter børn og unge, familien, institutionerne og de samfundsmæssige rammer omkring børnene og de unge.

Mere end økonomiske støtte

Vores erfaring er, at vi skaber størst effekt i form af reduceret læringsulighed og frafald ved at tage medansvar på flere forskellige måder. Nemlig ved at kombinere den økonomiske støtte med en række andre bidrag.

Udover økonomisk støtte bidrager vi med:

Viden og netværk

Dagsordensættelse

Medieprodukter og kompetencer

Vores strategier

Filtrer:
  • Alle

Vores fundats

Egmont Fonden blev grundlagt ved fundats i 1920

Hent vores fundats her