Vores mål

Vores mål er, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Hent vores almennyttige strategi
Fokus på de 15 %
Læse- og regnevanskeligheder
Mangel på uddannelse

Fokus på de 15 %

Ca. 15 % af en årgang forlader grundskolen uden at være rustede til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læse- og regnevanskeligheder

Ca. 15 % af de 15-årige kan ikke læse eller regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.

Mangel på uddannelse

Ca. 15 % af 9. klasse-årgangen fra 2014 forventes ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse efter 10 år.

Egmont Fonden_ordblindhed

Vi bidrager til et verdensmål

Vores mål understøtter FN’s verdensmål nummer fire, som lyder, ”at alle børn i 2030 skal have adgang til kvalitetsuddannelse”.

Vores indsatsområder

Vi har udvalgt fire strategiske indsatsområder, der er særligt vigtige at sætte fokus på for at nå vores mål om, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Egmont Fonden Egmont Rapporten 2019

Langt de fleste børn har en god skolestart, men et mindretal på 11,6 % trives ikke.

Gå til Den gode skolestart
Girl writing

3 ud af 10 ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse.

Gå til Ordblindhed
Egmont Rapporten 2016

Forskelle i læring og livsduelighed grundlægges tidligt, og de er svære at udligne senere.

Gå til Småbørn
Egmont Rapporten 2017

Kun ca. hver anden ung anbragt afslutter i dag 9. klasse med et eksamensbevis i hånden.

Gå til Anbragte børn og unge

Viden

Vi bidrager med viden internt, og som vi indhenter hos eksterne samarbejdspartnere.

Kapital

Vi bidrager med kapital via bevillinger.

Netværk

Vi bidrager med netværk.

Egmont Fonden_inddragelse_topmøde

Strategi for børne- og ungeinddragelse

I Egmont Fonden bidrager vi til mere og bedre inddragelse af udsatte børn og unge. Vi sætter barnet i centrum og skaber forandringer for og med det enkelte barn.

Hent strategien her

Skolens venner

Strategi for civilsamfundet

Vi arbejder for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Og for at nå den målsætning har vi brug for et levende og stærkt civilsamfund.

Hent strategien her

Amager Fælled Skole

Vidensprincipper

Vores vidensprincipper skal sikre, at vi gennem viden og læring skaber varig og positiv forandring for udsatte børn og unge, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hent Vidensprincipper

Sprogpilot

Ordblindestrategi

Vi arbejder for, at alle ordblinde unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Vi peger på, at alle ordblinde børn skal opspores så tidligt som muligt, at karakterforskellene skal minimeres, og den sociale baggrunds betydning for, om ordblinde unge gennemfører en ungdomsuddannelse, skal minimeres.

Hent strategien her

Nr Jernløse Børnehus

Strategi for den gode skolestart

Vi arbejder for, at alle børn skal have en god skolestart, hvor de trives, får den rette hjælp og ikke står uden for børnefællesskaberne. Vi har særligt fokus på de børn, der i forbindelse med skolestarten er i risiko for eller oplever lav skoletrivsel.

Hent strategien her

Vores fundats

Egmont Fonden blev grundlagt ved fundats i 1920

Hent vores fundats her