nyhedoktober

Vi styrker de anbragte børns mulighed for læring, når de føler sig set, hørt og forstået

11.10.2017

Når vi lytter til børnene og inddrager dem som verdensmestre i eget liv, forbedrer vi deres trivsel og styrker deres skolegang. Det viser resultaterne af en ny evaluering, som VIVE har udført af Styrket Indsats, et projekt støttet af Egmont Fonden

 

"Jeg har aldrig villet gå i skole – det har aldrig sagt mig noget. Først da jeg kom hertil har jeg faktisk gået i skole hver dag, med mindre jeg har været syg, der har ikke været noget pjæk."


Sådan siger en anbragt pige på en af de 14 døgninstitutioner, der har deltager i projektet ”Styrket indsats”. I projektet har institutionerne arbejdet med at finde de positive historier og skjulte løsninger, der kan hjælpe de anbragte børn og unge til at passe deres skolegang og have gode oplevelser i skolen. De enkelte institutioner har fx arbejdet med at forbedre samarbejdet med skolen, fokusere mere på succeserne eller bygge videre på de anbragte børn og unges relationer til bestemte voksne for at få skolegangen på skinner.

For mange anbragte børn får ikke en ungdomsuddannelse
Det er væsentligt, at der fokuseres på de anbragte børns mulighed for læring. 40 procent af de anbragte børn har som 16-17årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, og kun 30 procent har taget en ungdomsuddannelse som 25årige*. Egmont Fonden arbejder for, at alle børn og unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og har derfor stort fokus på de anbragte børn. 

”Der er alt for mange anbragte børn, som ikke får en ungdomsuddannelse. De er udfordret allerede i grundskolen, hvor de anbragte børn trives dårligere end and andre børn og får lavere karakterer. Desuden vokser mange børn, som er anbragt på institutioner, op med begrænset adgang til bøger, aviser eller hjælp til lektielæsning. Derfor er der ingen tvivl om, at der er behov for at sprede og forankre nye løsninger og tiltag, der kan bidrage til at styrke læring og livsdueligheden for de børn, som er anbragt på institutioner. Og her kan vi hente mange perspektivrige resultater fra arbejdet med styrket indsats”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

Lyt til de anbragte børn
Projekt Styrket Indsats er støttet af Egmont Fonden med 5,5 mio. kroner, og i de senest to år har 14 døgntilbud fra hele landet arbejdet med en ny og undersøgende tilgang, hvor grundpræmissen er, at børnene skal høres og inddrages. Ved at spørge de anbragte børn og unge og tage udgangspunkt i deres oplevelser og erfaringer, har pædagogerne opdaget nye løsninger, der støtter børnene og de unge i og udenfor skolen. 

At der skal tages udgangspunkt i de anbragte børns oplevelser og erfaringer er centralt for Egmont Fondens støtte til projektet. I fonden arbejder man med barnet i centrum og skaber forandringer for og med det enkelte barn. 

”Vi skal lytte til de anbragte børn og unge og bruge deres unikke viden og erfaringer aktivt i arbejdet med at styrke deres læring. Det gør vi ikke i tilstrækkelig grad i dag”, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Den nye viden fra projektet har ført til mere end 50 konkrete initiativer, som de deltagende døgntilbud har udviklet i samarbejde med børnene og sat i gang lokalt.  De deltagerne døgntilbuds erfaringer og løsninger er samlet i publikationerne “Hvordan styrker vi anbragte børn og unges mulighed for læring?” og “Idékatalog”, der kan downloades her. VIVE’s evaluring af projekt Styrket Indsats kan læses her