camilla-web-bl-c3-a5

Vi arbejder for et godt liv for børn og unge

17.05.2017

Camilla Bjerre Damgård er programchef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration (SBA), der arbejder for et godt liv for børn og unge ved at uddele en del af overskuddet fra Egmonts kommercielle aktiviteter. Her fortæller hun om sin arbejdsdag. 

Egmont-familien grundlagde fonden for knap 100 år siden. I 1920’erne bestod støtten bl.a. i brændselshjælp til fattige familier i indre København, hvor Egmonts stifter, Egmont Harald Petersen, selv var vokset op. I dag arbejder Støtte- og bevillingsadministrationen for at sikre børn og unge mod nutidens “fattigdom” - manglen på læring og livsduelighed. Mit arbejde skal bidrage til, at alle børn kan læse, skrive og regne, når de forlader skolen, og at børnene har udviklet sociale og personlige kompetencer, så de kan skabe sig et godt liv. Omkring 15 procent af en børneårgang forlader i dag skolen uden at have bestået dansk og matematik.

På vores morgenmøde vender vi nye ideer, strategi, samarbejder og ugens arbejdsopgaver. Sammen arbejder vi for et godt liv for børn og unge ved at uddele den del af overskuddet fra Egmonts kommercielle aktiviteter, der går til almennyttige formål. I 2016 var det næsten 100 mio. kr. Jeg bruger meget tid på at opsøge og være i dialog med potentielle modtagere af vores støtte. Det kan være alt fra små frivillige organisationer, kommuner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Egmont Fondens bestyrelse er meget opmærksom på, at vi skal løse samfundets problemer, og at vi giver løsningerne tilbage til samfundet. Det betyder, at jeg bruger en del af min arbejdstid på at tale med folk, som arbejder i skoler, frivillige organisationer, ministerier, interesseorganisationer og med forskere om, hvad de største udfordringer er for børnene, og hvordan vi kan bidrage til at løse disse udfordringer.

Jeg besøger Børne- og Socialministeriet sammen med en kollega fra vores samarbejdspartner Tænketanken DEA for at høre om linjerne i børne- og socialminister Mai Mercados arbejde. Vi skal drøfte SmåbørnsAlliancen, som fonden har været med til at starte. Alliancen samler 30 markante ledere fra forskning, ministerier, fonde, mediebranchen og interesseorganisationer og har som mission at bidrage til at bryde den negative sociale arv. De første 1.000 dage er altafgørende i et barns liv, og mange af de udfordringer, som gør børnene udsatte senere i livet, kan undgås, hvis man sætter tidligere ind.

Næste dag skal jeg til møde med undervisningsminister Merete Riisager, hvor vi bl.a. drøftede vores arbejde med signaturprogrammet Lær for Livet, og hvordan vi som fond kan bidrage til at styrke udsatte børns læring bedst muligt. Vi skal sikre, at de næsten 100 mio. kr., som vi deler ud om året, bruges, så de skaber størst mulig nytte for børnene. Mange faktorer afgør, om noget er en god almennyttig investering – akkurat som i den kommercielle del af Egmonts virksomhed.

Egmont Fonden har et partnerskab med det norske Kronprinsparets Fond, og vi er ved at afsøge mulighederne for et stort fælles nyt projekt for udsatte børn i Norge. Vi kan ikke løfte sløret endnu, for det kræver et større analysearbejde, grundig afsøgning blandt interessenter og dialog med andre fonde om at være medinvestorer, hvis det skal gøre en forskel.

Der er mange både muntre og interessante stunder i mit arbejdsliv, selv om vi grundlæggende arbejder med et alvorligt emne; at alt for mange børn ikke har de bedste vilkår for et godt liv. Vi samarbejder på mange måder med andre dele af Egmont. For eksempel arrangerer vi en årlig julegaveindpakning til børn, der skal tilbringe julen på et krisecenter. De forskellige divisioner i Egmont stiller gavmildt gaver til rådighed, og Egmonts medarbejdere pakker ind og skriver en personlig hilsen til børnene. Det er en af årets mest rørende arbejdsdage. 

Camilla Bjerre Damgård er programchef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration 


 

Jeg bruger meget tid på at opsøge og være i dialog med potentielle modtagere af vores støtte. Det kan være alt fra små frivillige organisationer, kommuner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Egmont Fondens bestyrelse er meget opmærksom på, at vi skal løse samfundets problemer, og at vi giver løsningerne tilbage til samfundet. Det betyder, at jeg bruger en del af min arbejdstid på at tale med folk, som arbejder i skoler, frivillige organisationer, ministerier, interesseorganisationer og med forskere om, hvad de største udfordringer er for børnene, og hvordan vi kan bidrage til at løse disse udfordringer.

 

Jeg besøger Børne- og Socialministeriet sammen med en kollega fra vores samarbejdspartner Tænketanken DEA for at høre om linjerne i børne- og socialminister Mai Mercados arbejde. Vi skal drøfte SmåbørnsAlliancen, som fonden har været med til at starte. Alliancen samler 30 markante ledere fra forskning, ministerier, fonde, mediebranchen og interesseorganisationer og har som mission at bidrage til at bryde den negative sociale arv. De første 1.000 dage er altafgørende i et barns liv, og mange af de udfordringer, som gør børnene udsatte senere i livet, kan undgås, hvis man sætter tidligere ind.

 

Næste dag skal jeg til møde med undervisningsminister Merethe Riisager, hvor vi bl.a. drøftede vores arbejde med signaturprogrammet Lær for Livet, og hvordan vi som fond kan bidrage til at styrke udsatte børns læring bedst muligt. Vi skal sikre, at de næsten 100 mio. kr., som vi deler ud om året, bruges, så de skaber størst mulig nytte for børnene. Mange faktorer afgør, om noget er en god almennyttig investering – akkurat som i den kommercielle del af Egmonts virksomhed.

 

Egmont Fonden har et partnerskab med det norske Kronprinsparets Fond, og vi er ved at afsøge mulighederne for et stort fælles nyt projekt for udsatte børn i Norge. Vi kan ikke løfte sløret endnu, for det kræver et større analysearbejde, grundig afsøgning blandt interessenter og dialog med andre fonde om at være medinvestorer, hvis det skal gøre en forskel.

 

Der er mange både muntre og interessante stunder i mit arbejdsliv, selv om vi grundlæggende arbejder med et alvorligt emne; at alt for mange børn ikke har de bedste vilkår for et godt liv. Vi samarbejder på mange måder med andre dele af Egmont. For eksempel arrangerer vi en årlig julegaveindpakning til børn, der skal tilbringe julen på et krisecenter. De forskellige divisioner i Egmont stiller gavmildt gaver til rådighed, og Egmonts medarbejdere pakker ind og skriver en personlig hilsen til børnene. Det er en af årets mes rørende arbejdsdage.