haandenivejret

Tidlig indsats for børn og unge på kanten

23.05.2016

Debatindlæg bragt i Altinget i dag, af Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration og Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet

Tidligere på ugen offentliggjorde regeringen 10 nye mål for social mobilitet. Målene tager udgangspunkt i en ambition om, at flere uddanner sig og får et job, selv om de har et handikap, sociale vanskeligheder eller psykiske problemer.

I Egmont Fonden hæfter vi os især ved mål et og to, som handler om, at udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Og at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Disse mål er især vigtige, da forskningen viser, at tidlig indsats og en indsats med et uddannelsesmæssigt fokus er afgørende, når det gælder om at skabe de bedste forudsætninger for, at børn og unge kan vokse op og få et godt liv. Således er uddannelse en væsentlig beskyttelsesfaktor for udsathed i livet. Med en uddannelse i ryggen er der mindre risiko for at havne i kriminalitet, misbrug og arbejdsløshed. Og jo tidligere man sætter ind med at kompensere for manglende læring eller livsduelighed i et udsat barns liv, jo bedre chancer får barnet for at klare sig godt senere i skolen og i livet.

Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet er et eksempel på, hvordan tidlig indsats med fokus på læring gør en væsentlig positiv forskel for udsatte børn. Programmet blev sat i verden i 2013 for at bidrage til, at flere udsatte unge blev i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er målrettet anbragte børn, som er nogle af samfundets mest udsatte, målt på chancerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De yngste deltagere er ni år.

Lær for Livet er et læringsprogram, der står på to ben. For det første får børnene et fagligt løft. De får gennem intensive læringsforløb i blandt andet sommerferien lukket de faglige huller, der er opstået i især dansk og matematik i løbet af deres skoletid. For det andet får børnene styrket deres personlige og sociale kompetencer. Dette sker både ved særlige indsatser i løbet af de intensive læringsforløb, men også gennem tilknytningen af en individuel mentor, der på en gang sikrer, at de opnåede faglige kompetencer holdes ved lige, og udgør en stabil voksenkontakt i et børneliv, som ofte er præget af stor omskiftelighed og et begrænset netværk.

Mange af børnene i Lær for Livet oplever for første gang i deres liv, at voksne omkring dem har forventninger til dem. Tror på, at de kan noget. Og de foreløbige resultater viser, at børnene flytter sig. Fagligt og personligt. De fortæller, at de får nye venner og de begynder at drømme om og sætte ord på, hvilken fremtid de vil skabe, når de engang er færdige med skolen.

Børnene i Lær for Livet får altså ikke bare styrket deres faglighed, men også deres livsduelighed. Deres evne til at klare sig og skabe sig et godt liv. Og den dimension er helt afgørende for, hvilke muligheder, de siden har for at gennemføre en uddannelse og få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi kalder den læring, der foregår i Lær for Livet for omsorgsfuld læring. Fordi den tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Som sagt tyder programmets resultater på, at det er en tilgang, der virker, hvis vi vil styrke udsatte børns evne til at begå sig i livet og være en del af fællesskabet i skolen og senere på arbejdsmarkedet.

Vi håber, at regeringens sociale mål vil bidrage til, at flere aktører, offentlige, private, civilsamfundsorganisationer, vil arbejde med at styrke de udsatte børn og unge, vil dele viden om, hvad der virker og samarbejde om at sprede de gode erfaringer. For børnenes skyld og for samfundets. Vi tager gerne et medansvar og ser frem til yderligere dialog med alle, der vil være med.