SygtStærk Hr Berg Rigshospitalet Signaturprojekt

SygtStærk

SygtStærk er Egmont Fondens nye signaturprojekt med fokus på alvorligt syge unge.

Vision

Visionen for SygtStærk er, at alle alvorligt syge unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og leve et godt liv på trods af deres sygdom.

Målgruppen er de op mod 55.000 unge mellem 12-24 år, svarende til cirka 6 procent af alle unge, som lever med en alvorlig kronisk sygdom. Det er en gruppe af unge, som risikerer at gå glip af undervisning i et stort omfang, og som ofte stor uden for de vigtige ungefællesskaber. 

Læs mere om SygtStærk her.
Hent faktaark om SygtStærk her.

8,14 mio. kr.

I alt øremærker Egmont Fonden 8,14 mio. kroner til projektet SygtStærk i perioden 2023-2024.

500 unge

I 2024 er mindst 500 unge blevet styrket ved hjælp af de tre hovedaktiviteter i SygtStærk.

Læringshuller
Social isolation
Risiko for psykisk sygdom
Systemiske huller

Læringshuller

25% af de kronisk syge unge i alderen 19-21 år gennemfører ikke en ungdomsuddannelse.

Social isolation og lavt selvværd

De kan opleve, at det er svært at fastholde tilknytningen til vigtige ungefællesskaber.

Risiko for psykisk sygdom

De har øget risiko for selvskade og for at udvikle psykiske lidelser, som angst og depression.

Systemiske huller

De oplever offentlige myndigheder og institutioner, der ikke i tilstrækkelig grad samarbejder og kommunikerer, så de unge ikke får den nødvendige støtte til livsmestring.

Tre hovedaktiviteter

Det nye signaturprojekt har fokus på ungdomslivet og ikke sygdommen i sig selv. Det er et nationalt tværgående initiativ, der i 2023-24 igangsætter tre aktiviteter for alvorligt syge unge:

  1. Et peer-to-peer community, hvor de unge kan lære af og med hinanden, samt bygge relationer på tværs 

  1. Et livsmestringsprogram, der består af gruppemøder og camps, som skal styrke de unges sociale og personlige kompetencer 

  1. En mentorordning, som skal sikre personlig udvikling og hjælp til håndtering af uddannelsesmæssige problemstillinger. 

Aktiviteterne vil blive udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med de unge fra målgruppen og med mange andre aktører, herunder Rigshospitalet, for derefter at skalere nationalt.

Lær for Livet

Hvad er et signaturprojekt?

Et signaturprojekt udgør en stor og langsigtet investering, hvis mål er at skabe markant forandring på et område eller for en målgruppe, som i dag er overset. I Egmont Fonden er det nye signaturprojektet, SygtStærk, centralt for realisering af fondens almennyttige strategi, der har som målsætning, at alle unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.
LFL - Lær for livet

Egmont Fondens tidligere signaturprojekt

Egmont Fondens seneste signaturprojekt var læringsprogrammet Lær for Livet, som har sat et markant og vigtigt aftryk for anbragte børn og unge. Egmont Fonden tog initiativ til Lær for Livet i 2013.

Gå til Lær for Livet

Se mere om Egmont Fondens almennyttige arbejde

Gå til Forsiden