2018 Småbørnsløftet

Småbørnsklubber

Forskelle i læring og livsduelighed grundlægges tidligt, og de er svære at udligne senere. Særligt børn fra familier i udsatte positioner er i risiko for ikke at opleve tilstrækkeligt trygge og stimulerende rammer i deres første leveår.

Formålet

Red Barnets Småbørnsklubber er en tidlig og forebyggende indsats for børn i alderen 0-6 år og deres forældre. Formålet er at styrke livsduelighed hos små børn i udsatte positioner, så de har de bedste muligheder for på sigt at tilegne sig læring og opnå en positiv livsbane.

75 %

Andelen af familier, som på kort sigt forventes at have opnået en forbedring af barnets trivsel, forældreevnerne og forholdet mellem forældre og barn.

20

Antal småbørnsklubber der forventes at være oprettet i 8 kommuner i 2023.

Småbørn

Indsatsområde

6,46 mio. kr.

Beløb

2018-2023

Periode

Aktiviteter

Småbørnsklubberne tilbyder børn i alderen 0-6 år og deres forældre et anerkendende og styrkende fællesskab, som drives af specielt uddannede frivillige, der i samspil med kommunale fagpersoner gennemfører halvårlige forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier. 

Aktiviteterne i småbørnsklubberne er rettet mod hele familien, dvs. barnet, forældre og eventuelle søskende. Hele familien står derfor centralt i arbejdet for at sikre den primære målgruppes udvikling og trivsel.

Aktiviteterne udvikles inddragende og med henblik på at tilbyde ny viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre.

Tidlig og forebyggende indsats
Fokus på forældre
Fælleskab og frivillige

Tidlig og forebyggende indsats

Vi støtter småbørnsklubberne, fordi en tidlig og forebyggende indsats er afgørende for at sikre små børn i udsatte positioner de bedste muligheder, så de kan tilegne sig læring og opnå en positiv livsbane.

Fokus på forældre

Vi støtter småbørnsklubberne, fordi aktiviteterne er rettet mod hele familien, og fordi vi ved, at hvis vi skal understøtte barnets trivsel og udvikling, er det afgørende, at også forældrene er i fokus.

Fælleskab og frivillige

Vi støtter småbørnsklubberne, fordi indsatsen vil afprøve en ny form for formaliseret samarbejde mellem frivillige og kommunale fagpersoner.

Vil du vide mere?

En håndsrækning

Småbørnsklubber er en donation

Størstedelen af vores støtte uddeles som donationer til indsatser af større eller mindre karakter.

Gå til Donationer