billede-20til-20web

Små skolefaglige effekter efter ét år i Lær For Livet

25.06.2018

Anbragte børn har flyttet sig i positiv retning på stavning og læsning efter det første år i læringsprogrammet Lær For Livet. Resultaterne er dog mindre positive, når det gælder matematik. Det viser de første delresultater af følgeforskningen af Lær For Livet. 

I dag udkommer det første forskningsnotat i en udgivelsesrække fra DPU, Aarhus Universitet, som analyserer anbragte børns faglige resultater i læsning, stavning og matematik efter deres første år i det seks-årige læringsprogram Lær For Livet. Forskerne har fulgt udviklingen af de første tre årgange i Lær for Livet, der er et innovativt program, hvis formål er, at anbragte børn bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Programmet har fokus på intensiv læring i dansk og matematik samt social og personlig udvikling og baserer sig bl.a. på learning camps og frivillig mentor-støtte. 

Lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Christian Christrup Kjeldsen, der er én af forskerne bag undersøgelsen, siger:

”Vi kan i undersøgelsen et år efter iagttage, at der er fastholdt en lille effekt for eleverne i læsning og stavning, men meget mindre i matematik. Hvis vi kigger på matematik, så oplever børnene samlet set en mindre tilbagegang sammenlignet med normreferencen, som er den almindelige udvikling, man normalt ser blandt alle skoleelever i løbet af et år.”

Resultaterne dækker over stor varians alt afhængig af bl.a. børnenes faglige udgangspunkt og alder. Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration og bestyrelsesformand i Lær for Livet, Henriette Christiansen, siger: 

”Resultaterne er overvejende positive, men ikke prangende. Vi har at gøre med en børnegruppe, som læringsmæssigt har meget store udfordringer. Jeg er derfor glad for at se, at der, særligt i forhold til læsning og stavning, er en positiv effekt hos børnene. Men der er plads til forbedringer, særligt når det gælder matematikindsatsen. Det bør afføde overvejelser om justering af matematikindsatsen i Lær For Livet, så alle børn oplever et løft.”

Egmont Fonden, der har finansieret undersøgelsen, ønsker at dele forskningsresultaterne med det faglige felt og håber, at de kan bidrage med nyttig viden til andre aktører, som arbejder med udsatte børn og unges læring. Henriette Christiansen uddyber:

”Anbragte børn og unge halter markant efter deres jævnaldrende kammerater i skolen. De første resultater fra Lær for Livet viser, at det er et svært problem at rette op på. Det løses ikke med et fingerknips, men kræver en tålmodig indsats, hvor vi løbende undersøger, evaluerer og tilpasser indsatsen til målgruppen.”

Kun cirka hver anden anbragt ung afslutter i dag 9. klasse med et eksamensbevis i hånden. Og seks år efter grundskolen har kun hver femte anbragt ung taget en ungdomsuddannelse mod næsten 8 ud af 10 af deres jævnaldrende kammerater.  

Derfor ser Egmont Fonden med stor interesse frem mod de kommende forskningsudgivelser, som forventes i løbet af 2018 og 2019, og som bl.a. vil måle på den sociale og personlige udvikling blandt børnene og endelig i 2020 en effektmåling, som analyserer, om børnene, der har deltaget i Lær for Livet, i højere grad består folkeskolens afgangseksamen sammenlignet med andre anbragte børn. 

Analysen af de faglige resultater er en første pejling på effekten af Lær for Livet. Men de kan og bør ikke stå alene. Lær for Livet er et helhedsorienteret program, hvor der på lige fod med den faglige udvikling er fokus på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, hvilket er meget vigtigt for at blive livsduelige og kunne tage en ungdomsuddannelse,” siger Henriette Christiansen. 

Link til notatet ”Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb”. 

For yderligere information: 
Kommunikationschef Marie Andergren, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, maa@egmontfonden.dk,  24 91 56 52
Lektor Christian Christrup Kjeldsen, DPU, Aarhus Universitet. E-mail: kjeldsen@edu.au.dk, tlf.: 51 37 01 88

Om Egmont Fonden
Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden består af en kommerciel del, som driver medievirksomhed og står bl.a. bag Nordisk Film, TV2 Norge og over 700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som støtter udsatte børn og unge. I 2017 går godt 100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til indsatser for at øge børn og unges læring og livsduelighed.

Egmont Fonden tog initiativ til Lær for Livet i 2013 og har investeret i udviklingen af programmet, herunder følgeforskning. Lær for Livet er desuden finansieret af kommunernes deltagerbetaling for de anbragte børn og støtte fra fonde og private virksomheder. Der er i dag ca. 475 deltagende børn i programmet fra 46 kommuner.