pressefoto-dansk-skoleskak-1-20copy

Skoleskak skal styrke udfordrede børn og unge

09.04.2018

Skoleskak For Alle (SFA) er en ny ambitiøs indsats, støttet med 8.7 mio. kr. fra Egmont Fonden, der skal styrke læring og trivsel for 3.300 udfordrede børn og unge i hele landet. Med SFA inkluderes udfordrede børn og unge gennem succesoplevelser med læring, så de får modet til at tage en ungdomsuddannelse.

Et nyt og værdifuldt fællesskab 

Børn som modtager specialundervisning, får ekstra støtte eller går på specialskole har gavn af skoleskak. Derfor udrulles SFA til 50 skoler og specialskoler landet over for at forbedre udfordrede børn og unges læring og livsduelighed. I SFA er skoleskak for ALLE – også dem, der normalt har brug for ekstra støtte, modtager specialundervisning eller går på specialskole. 

Egmont Fonden støtter SFA med 8.7 mio. kr. i 2018-2020, fordi et godt skoleforløb er en afgørende robusthedsfaktor for børn og unges senere muligheder i ungdoms- og voksenlivet. Især i forhold til de, der oplever læringsvanskeligheder og derfor har behov for ekstra støtte. Med SFA rækker Dansk Skoleskak og Egmont Fonden hånden ud til de elever, der oplever udfordringer i skolen, med ønsket om at give dem en plads i fællesskabet.

"Egmont Fonden arbejder for at styrke børn og unges læring og livsduelighed, så flere er i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Vi ved, at skoleskak kan være med til at forbedre børns faglige, sociale og personlige kompetencer. Derfor vil Egmont Fonden gerne være med til at udbrede skoleskak til udfordrede elever, som i dag får specialundervisning eller går i specialskole. Skoleskak kan give disse børn et nyt, værdifuldt fællesskab og øge deres faglige kompetencer", siger Henriette Christensen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

 

En social læringsmetode

Med støtten fra Egmont Fonden vil Dansk Skoleskak bl.a. uddanne 200 lærere og pædagoger i skoleskak som social læringsmetode, så man kan spotte børn og unge med læringsvanskeligheder og udvikle lærere og pædagogers forventninger til eleverne.

"Gennem skakspillets legende univers skaber skoleskak et unikt læringsrum, der gavner især udfordrede elever. Uddannelse af lærere og pædagoger, som løfter indsatsen lokalt, er afgørende for, at eleverne får det bedste udbytte af skoleskak. Med Egmont Fondens donation kan vi uddanne undervisningsteams, der kan gøre en særlig indsats for, at udfordrede elever får succesoplevelser i skolen", siger Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak. 

SFA afprøver og videreudvikler skoleskaks trivsels- og læringspotentiale for udfordrede børn og unge med behov for ekstra støtte. Det sker ved at igangsætte systematiske læringsindsatser på 50 skoler, hvor eleverne får en ugentlig lektion med skoleskak på skemaet. Samtidig uddannes 250 af de udfordrede børn og unge til ambassadører for skoleskak og inddrages herigennem i egen og andres læring.

"På Blågård Skole arbejder vi allerede med skoleskak, fordi vi har set, at det er godt for alle elever både de fagligt stærke og de med behov for ekstra støtte. Vi glæder os derfor til at arbejde systematisk med skoleskakkens store lærings- og trivselspotentiale i SFA-indsatsen", siger Nicholas Frost-Lindsteen, afdelingsleder, Blågård Skole, der deltager i SFA.


Yderligere oplysninger, case info mv.:

Tine Kamper Holbøll                                              Marie Louise Andergren Andersen

Projektleder, Dansk Skoleskak                               Kommunikationschef, Egmont Fonden

tine@skoleskak.dk / +45 2425 5344                     maa@egmontfonden.dk / +45 2491 5652