johannes

Skoler kan nu tilmelde sig turboforløb

22.06.2016

20,8 mio. er der blevet afsat i satspuljemidler til at afprøve forskellige modeller for turboforløb i folkeskoler landet over. I denne uge blev der åbent for tilmeldinger.

Kommuner, der forventer at have flere end 10 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, kan nu søge om midler fra satspuljen til at gennemføre et turboforløb på deres folkeskoler.

Turboforløbene, der er defineret ved at være intensive afgrænsede forløb, er særligt målrettet unge 8.-klasses-elever, der vurderes ikke at have tilstrækkelige faglige, personlige og sociale kompetencer til at fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Der vil blive afprøvet to forskellige former for turboforløb, og ambitionen er at opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed også på lang sigt. 

Læs mere om, hvad vi ved om turboforløb her.

Egmont Fonden har de seneste tre år investeret i at udvikle intensive læringsforløb for børn i læringsvanskeligheder. De foreløbige resultater tyder på, at de intensive forløb giver børnene et boost fagligt, personligt og socialt. Et boost, som øger lysten til læring og kan følges op på forskellige måder – via brobygning til skolen eller frivilligt baserede mentorordninger med henblik på at fastholde effekten på længere sigt. Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration glæder sig til at følge afprøvningen af forskellige modeller for turboforløb i satspuljen.

”De børn, lærere, forældre og skoler, der har erfaringer med intensiv læring, giver tydeligt udtryk for, at det virker. Det øger børnenes lyst til læring og gavner også klassen som samlet læringsmiljø. Nu bliver der afprøvet en masse. Det er godt, og vi skal lære af det og udbrede det, der virker til endnu flere,” siger Henriette Christiansen.

Læs Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings litteraturstudie om intensive læringsforløb her.

Læs Epinions erfaringsopsamling om intensive læringsforløb her.