Skolens venner

Skolens Venner

11,6 % af børn i indskolingen oplever lav skoletrivsel i forbindelse med skolestart. Særligt relationer til andre børn og voksne har betydning for børnenes skoletrivsel.

Formålet

Skolens Venner organiserer frivillige skolevenner, der særligt har fokus på de mest sårbare elever og ofte deltager i klassen på en måde, hvor de bidrager med ekstra opmærksomhed og støtte.

Gå til Skolens Venner.

  Nå flere børn i risiko

  Skolens Venner forventes på lang sigt at udbrede konceptet nationalt, for dermed at øge antallet af skolevenner. På den måde vil Skolens Venner gøre en forskel for langt flere børn.

  Flere børn har en god skolestart

  Flere børn vil opleve en god skolestart og dermed forbedre deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse

  Den gode skolestart

  Indsatsområde

  3,93 mio. kr.

  Beløb

  2020-2023

  Periode

  Aktiviteter

  En skoleven indgår i lærerstyrede aktiviteter, og det er dermed læreren, der bestemmer skolevennens funktion og opgave. Det kan fx være:

  • At være læsemakker
  • Deltage i timer og være lærerens ekstra hånd
  • Være støtte i frikvartererne
  • Stå til rådighed for børn med behov for ekstra opmærksomhed
  • Være en hjælpende hånd for børn med startvanskeligheder
  Fokus på børnefællesskaber
  Frivillighedens potentiale
  Drevet af ildsjæle

  Fokus på børnefællesskaber

  Vi støtter Skolens Venner, fordi en skoleven bidrager til at styrke børnefællesskabet med fokus på de mest sårbare børn. Det er en vigtig forudsætning for børns læring og sociale liv.

  Frivillighedens potentiale

  Vi støtter Skolens Venner, fordi vi tror på, at civilsamfundet kan spille en afgørende rolle i at sikre flere børn en god start på skolelivet.

  Drevet af ildsjæle

  Vi støtter Skolens Venner, fordi organisationen er drevet af dygtige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for endnu flere børn.

  Vil du vide mere?

  Egmont Fonden_Skolens Venner

  Skolens Venner er en del af Spireprogrammet

  En mindre del af vores støtte uddeles gennem Spireprogrammet. Formålet er at udvikle, afprøve og udbrede nye indsatser og at opbygge bæredygtige organisationer.

  Gå til Spireprogrammet