Skoleleder: Indlysende rigtigt at prioritere skolestart

Skoleleder: Indlysende rigtigt at prioritere skolestart

22.08.2019

Kalvebod Fælled Skole ser skolestarten som fundamentet for resten af skoletiden, og skolelederen bruger derfor tid på at sikre et ligeværdigt tværfagligt samarbejde om en god skolestart for alle.

Skoleleder Maria Bælum Mauria på Kalvebod Fælled Skole på Amager er ikke i tvivl: At trives og lære på rejsen gennem skolesystemet kræver, at barnet får en god skolestart, så det vælger hun at prioritere højt:

"At prioritere skolestart er for os og for mig indlysende rigtigt. Dér spændes buen i forhold til at sende børnene godt afsted på deres skolelivsrejse. Dér skabes den kul- tur, som sikrer, at børnene lærer det, de skal, og får en god skoletid. Vi gør derfor meget for at sikre god overgang til skole".

Hun og skolen arbejder med skolestarten ad især to spor.

Spor ét er at gøre skolen klar til børn med særlige behov ved at skabe inkluderende læringsmiljøer – med inspiration fra Nest-programmet, fortæller skolelederen.

Nysgerrighed og respekt
Det andet spor er at understøtte tværfagligt samarbejde om skolestart. Maria Bælum Mauria mødes regelmæssigt med lederne af de dagtilbud, skolen modtager flest børn fra. Lederne drøfter på de møder emner, der kan lette børns overgang til skole. De har også fælles temadage og faglige ekskursioner.

"De fælles ledelsesmøder betyder, at vi kender og respekterer hinanden og kan dele drømme om, hvordan alle børn kan sikres en god skolestart. At lykkes med det kræver fælles visioner".

Skoleledelsen skal sørge for, at skole og dagtilbud er interesserede i, hvad der foregår i hinandens verdner, mener Maria Bælum Mauria:

"Skolen skal kende og besøge dagtilbud – ikke kun omvendt. Vi skal være åbne og nysgerrige over for, hvordan vi arbejder med børnene på forskellige måder. Det skaber en respekt, lydhørhed og fleksibilitet, der er til gavn for alle og især for udsatte børn, fordi det er lettere at finde gode løsninger, og mange flere ting kan lade sig gøre".

Hun ser det også som centralt for god skolestart, at skoleledelsen sikrer en kultur, hvor lærere og pædagoger i skolen ser sig som ligeværdige kollegaer, der bringer hinandens kompetencer i spil. Det giver alle børn den bedste skolestart.