sig-det-som-det-er

"Sig det som det er!"

13.05.2015

”Sig det som det er!” er et dansk undervisningsprojekt, der blandt andet skal oplyse og skabe debat om børn og unge, der er udsat for eller oplever vold i familien. Materialet er netop blevet oversat til norsk og skal dermed bidrage til også at bryde tabuet om vold i nære relationer i Norge.

Det danske undervisningsmateriale "Sig det som det er!" fokuserer både på vold i nære relationer også på psykisk sygdom og alkoholmisbrug i familier – tabuer, som er en del af mange udsatte børn og unges hverdag.

Materialet består blandt andet af tre film, som netop handler om vold i nære relationer, om psykisk sygdom og om alkoholmisbrug i familien. Fælles for filmene er budskabet om, at man kan være med til at nedbryde tabuerne ved at sige det, som det er.

Ud over en film om hvert tema består undervisningsmaterialet også af forslag til elevopgaver, inspiration til aktiviteter, man kan arbejde med i undervisningen og vejledning til læreren om, hvordan de forskellige temaer kan gribes an.

Du kan se de danske film og læse meget mere om undervisningsmaterialet her