henriette egmont fonden

Sådan håndterer Egmont Fonden coronakrisen

02.04.2020

Coronakrisen påvirker os alle sammen – og ikke mindst de udsatte børn og unge, som er målgruppen for Egmont Fonden.

Danmark gennemlever pt. den værste krise siden 2. Verdenskrig med coronakrisen, der i særlig grad rammer de mest udsatte grupper i vores samfund. Udsatte børn og unge bliver således påvirket markant hårdere af coronakrisen end andre børn og unge.

I Egmont Fonden forstår vi, at det er en svær og udfordrende tid. Både for de udsatte børn, unge og deres familier – og for de mange organisationer og frivillige, som gør hvad de kan for at hjælpe de udsatte børn, unge og deres familier bedst muligt igennem krisen. Vi bestræber os derfor på at være imødekommende og løsningsorienterede under disse ekstraordinære omstændigheder. Det gælder for vores støtte, for vores kommunikation generelt og for samarbejdet med vores bevillingsmodtagere.

Der er et stort behov for at få viden om, hvordan børn og unge oplever coronakrisen. Det er afgørende, hvis fonde, civilsamfundsorganisationer, politikere og private- og offentlige aktører skal bidrage til at bringe især udsatte børn og unge godt igennem krisen.

Derfor er Egmont Fonden i gang med at indsamle viden om, hvordan aktørerne oplever, at krisen påvirker udsatte børn og unge, og hvilke løsninger de vurderer, der er behov for på kort og mellemlang sigte. Formålet er at dele den indsamlede viden med alle aktørerne på området snarest muligt mhp. at sætte gang i initiativer, der kan støtte børnene – og herunder også aktørerne.

Vi er i kontakt med samtlige bevillingsmodtagere for at sparre om, hvordan aktiviteter om nødvendigt kan og bør omlægges, udskydes eller redefineres. Vi vil være fleksible og lyttende over for de justeringsbehov, der kan være. 

Vores DNA er at tage barnets perspektiv, og det vil vi selvfølgelig også gøre i denne situation, hvor børnene og de unge har brug for indsatser og nytænkning her og nu.

En stor tak skal lyde til alle vores bevillingsmodtagere for deres store indsats i denne svære tid for at sikre støtte til udsatte børn, unge og familier.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden