henriette egmont fonden
Foto: Klaus Rudbæk

Sådan håndterer Egmont Fonden coronakrisen

02.04.2020

Coronakrisen påvirker os alle sammen – og ikke mindst de udsatte børn og unge, som er målgruppen for Egmont Fonden.

Opdateret den 4. august 2020.

Danmark er påvirket af coronakrisen, der i særlig grad rammer de mest udsatte grupper i vores samfund. Udsatte børn og unge er blevet endnu mere udsatte og sårbare – og der er kommet endnu flere af dem. Det er også en krise, som forventes at have langsigtede, negative konsekvenser for disse børn og unge.

I Egmont Fonden forstår vi, at det er en svær og udfordrende tid. Både for de udsatte børn, unge og deres familier – og for de mange organisationer og frivillige, som gør, hvad de kan for at hjælpe de udsatte børn, unge og deres familier bedst muligt igennem krisen. Vi bestræber os derfor på at være imødekommende og løsningsorienterede under disse ekstraordinære omstændigheder. Det gælder for vores støtte, for vores kommunikation generelt og for samarbejdet med vores bevillingsmodtagere.

Netop i forhold til samarbejdet med vores bevillingsmodtagere har vi siden krisens begyndelse løbende været i kontakt med dem for at sparre om, hvordan aktiviteter om nødvendigt kan og bør omlægges, udskydes eller redefineres. Vi vil fortsat være fleksible og lyttende over for de justeringsbehov, der kan være. 

Vi ser samtidig et stort behov for at få viden om, hvordan børn og unge oplever coronakrisen. Det er afgørende, hvis fonde, civilsamfundsorganisationer, politikere og private- og offentlige aktører skal bidrage til at bringe især udsatte børn og unge godt igennem krisen.

Derfor har vi i Egmont Fonden udarbejdet et analysenotat om, hvordan aktørerne oplever, at krisen påvirker udsatte børn og unge, og hvilke løsninger de vurderer, der er behov for på kort og mellemlang sigte. Interviewene fandt sted i krisens første fase, hvor Danmark var lukket ned. Vi håber, at viden fra vores rundringninger kan bidrage til en drøftelse af, hvad vi kan lære af krisen, og hvordan vi kan støtte udsatte børn og unge, så de kommer bedst muligt gennem krisen og dens konsekvenser.

På baggrund af vores analysenotat, som viser, at mange børn og unge oplever, at deres udfordringer er blevet dybere, og de risikerer at få et betydeligt læringsmæssigt efterslæb, og at de oplever store udfordringer med ensomhed og afsavn, har vi besluttet at give 6,2 mio. kr. i direkte støtte til nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark og Norge. Bevillingskronerne fordeles mellem syv civilsamfundsorganisationer, der oplever en øget efterspørgsel på deres støtte, og som Egmont Fonden i forvejen har et tæt og mangeårigt samarbejde med.

Vi ser et stort behov for at støtte udsatte børn og unge, som har det allersværest i denne krisetid. De har i den grad brug for en håndsrækning og for hjælp her og nu. Derfor er det også en stor glæde, at vi i maj kunne give en pris på 1. mio. kr. til organisationen Børn, Unge & Sorg, som hjælper børn og unge, der har sygdom og sorg tæt inde på livet, og som har det ekstra svært under coronakrisen. Prisen gives som led i markering af Egmont Fondens 100-års jubilæum som en erhvervsdrivende fond og gives til én af de bevillingsmodtagere, som gennem fondens historie har gjort en stor og positiv forskel for sårbare børn og unge.

Vores DNA er at tage barnets perspektiv, og det vil vi selvfølgelig også gøre i denne situation, hvor børnene og de unge har brug for indsatser og nytænkning her og nu.

En stor tak skal lyde til alle vores bevillingsmodtagere for deres store indsats i denne svære tid for at sikre støtte til udsatte børn, unge og familier.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden