Egmont Fonden_Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom

Uddannelse er en væsentlig faktor for at kunne bryde negativ social arv, men ca. 15 % af de danske børn forlader grundskolen uden at være rustede til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formålet

Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom skal give i alt 5.000 fagligt og socialt udsatte børn på 60 af landets mest udfordrede skoler bedre mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Øget lyst til læring

Flere udsatte børn og unge forventes på kort sigt at have øget deres lyst til læring, læringsparathed samt personlige og sociale kompetencer.

En bedre skolegang

Flere udsatte børn og unge forventes på lang sigt at være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

16,7 mio. kr.

Beløb

2018-2021

Periode

Aktiviteter

Red Barnet Ungdom bygger sit arbejde på følgende indsatsområder:

  • Læringscaféer: Udsatte børn og unge får støtte til deres faglige, sociale og personlige udvikling. Læringscaféerne finder typisk sted på børnenes skole efter skoletid, og læringscaféerne drives af unge frivillige, der møder børnene med stort engagement.
  • Lektievenner: På særligt udfordrede skoler tilbydes de fagligt og socialt svageste elever en frivillig lektieven som et supplement til læringscafeen. Lektievenner er en frivillig tutorordning, hvor en ung voksen støtter barnet både fagligt og socialt. Hjælpen foregår typisk i barnets hjem og tilpasses det enkelte barns behov med henblik på at styrke dets faglige kompetencer, personlige ressourcer og senere uddannelsesmuligheder.
  • Fortalerarbejde: Red Barnet Ungdom vil bringe de udsatte og fagligt svage børns stemmer længere frem i skoledebatten og belyse disse børns udfordringer og potentialer ud fra børnenes eget perspektiv. De frivillige og de børn og unge, der modtager hjælp via tilbuddene, inddrages aktivt i fortalerindsatsen.
Fokus på faglighed
Den sociale arv
Barnet i centrum

Fokus på faglighed

Vi har et partnerskab med Red Barnet Ungdom for at støtte fagligt svage og udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Den sociale arv

Vi indgår i et partnerskab med Red Barnet Ungdom for at give udsatte børn og unge mulighed for at bryde med den negative sociale arv.

Barnet i centrum

Vi indgår i et partnerskab med Red Barnet Ungdom for at styrke fagligt og socialt udsatte børns stemme i den offentlige debat.

Vil du vide mere?

Egmont Fonden_Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom er en partnerskabsaftale

Vi indgår i partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse udfordringer for udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Gå til Donationer