glade-b-c3-b8rn-web

Programchef til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge

13.11.2017

Hjælp med at vidensbasere vores arbejde med at finde løsninger på det væsentlige samfundsproblem, at cirka 15 pct. af de unge, der går ud af folkeskolen, mangler de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hjælp med at skabe muligheden for alle kan tage en ungdomsuddannelse!
Egmont Fonden søger en ny programchef, der brænder for at implementere vores ambitiøse strategi. Den har ét overordnet mål, nemlig at alle unge bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse i 2030.

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver Danmarks største medievirksomhed og står bag fx Nordisk Film, TV 2 Norge og mange hundrede magasiner og blade, og som virker almennyttigt ved at arbejde for, at alle unge bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse. I 2017 går knap 100 mio. kr. af overskuddet fra medievirksomheden til indsatser for udsatte børn og unge i Danmark og Norge.

Vi bidrager til FN’s verdensmål vedrørende uddannelse og arbejder målrettet med at nå vores mål og føre vores ambitiøse, almennyttige strategi ud i livet. Vi sætter altid barnet og den unge i centrum. Vi ejer ikke de problemer, som vi arbejder med - og heller ikke deres løsning. Vi investerer langsigtet og lægger vægt på samtidig at være risikovillige. Vi uddeler ikke bare penge, men ønsker også at investere i viden og netværk på børne- og ungeområdet. Vi ønsker åbenhed, synlighed og tydelig effekt.

Vi har en ny strategi med et meget ambitiøst mål. At implementere denne kræver uhyre kompetente medarbejdere i vores team og en udbredt evne til at samarbejde, handle proaktivt og tænke nyt. Vi ønsker at have de bedste hoveder – men også hjertet på det rette sted. Fonden er vokset ud af empati og social indignation, og den arv er vi stolte af at bære videre.

Arbejdsopgaver
Vores nye programchef skal brænde for målet om ungdomsuddannelse til alle - og for, at udsatte børn og unge får den nødvendige læring og livsduelighed, som er forudsætning herfor. Programchefen skal kunne lede og drive indsatsen i tæt samarbejde med de to andre programchefer og hele sekretariatet. Som programchef får du et stort fagligt ledelsesansvar.

Dine opgaver bliver:

 • At tage aktivt del i teamet af programchefer, som arbejder tæt sammen på kryds og tværs med at opnå Fondens almennyttige mål
 • At være ansvarlig for Fondens almennyttige investeringer i indsatser til bekæmpelse af læringsvanskeligheder, forøgelse af læring og motivation for uddannelse. Det gælder fx løft af fagligt udfordrede elever i udskolingen
 • At have ansvar for effektivt at styre Fondens portefølje af aktiviteter på området og at bidrage til at udvikle det enkelte initiativ
 • At opbygge og drive netværk og partnerskaber på tværs af området, så ny viden spredes, og effektive indsatser gennemføres til gavn for så mange udsatte børn og unge som muligt
 • At rådgive ledere og projektledere på området om udvikling, implementering, evaluering og forankring af indsatser samt kapacitetsopbygning
 • At betjene den internationale bestyrelse og den daglige ledelse med stort og småt

Vi er et mindre sekretariat, der arbejder tæt sammen og har en alsidig og travl hverdag.

Kompetenceprofil
Vi forventer, at du har en akademisk baggrund og 5-10 års erfaring. Du har udbredt erfaring med:

 • Projektledelse og gerne også ledelse
 • Uddannelsessektoren og dens udfordringer indefra - enten fra en eller flere institutioner eller fra et forvaltningsperspektiv
 • Læringsområdet og de udfordringer, der præger udsatte børn, unge og deres familier
 • At skabe nytænkende løsninger på vigtige samfundsproblemer
 • Effektiv løsning af mange forskellige typer af opgaver – måske erhvervet i et job som konsulent
 • Frivilligt arbejde, da mange af vores samarbejdspartnere er NGO’er

I din måde at arbejde på er du en udpræget holdspiller, velformuleret i skrift og tale, systematisk og ansvarlig. Du skal være motiveret af at arbejde i dybden på et fagligt felt, men med mange forskellige typer af indsatser. Du skal arbejde med hjerne og hjerte og brænde for udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Du skal være indstillet på, at dit arbejde foregår mere i mødelokalet end i klasselokalet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi forventer, at du kan starte senest 1. februar 2018. Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling.

Ansøgningsprocedure og -frist
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration på hc@egmontfonden.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 1. december. Ansøgning samt CV indsendes via ansøgningslinket herunder.