sk-c3-a6rmbillede-202017-04-20-20kl.-2013.45.57

Presse- og kommunikationskonsulent til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge (barselsvikariat)

18.04.2017

Hjælp os med at skabe synlighed og finde mulige løsninger på det store problem, at cirka 15 pct. af de unge, der går ud af folkeskolen, mangler de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse! 

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed i hele verden. Derudover har vi næsten 100 års erfaring med at løfte et samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi gennem Fondens almennyttige indsats til gavn for udsatte børn og unge. Den indsats er vokset og er blevet professionaliseret gennem de senere år. Fonden uddeler således i dag ca. 100 mio. kr. og bidrager med viden og netværksskabelse i Danmark og Norge. Målet er at sikre, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Der er store ambitioner med Fondens almennyttige arbejde. Et vigtigt element i vores arbejde er at sikre synlighed om udsatte børn og unges læring og livsduelighed og Fondens indsats i den forbindelse. Det kræver et professionelt sekretariat og et kommunikationsteam med ambitioner, stor gennemslagskraft og høj faglighed.

Opgaver

Som presse- og kommunikationskonsulent (barselsvikar) skal du have lyst til at bidrage til det ambitiøse arbejde med at øge synligheden og arbejde systematisk og strategisk med kommunikation til gavn for udsatte børn og unge.

Dine opgaver bliver at understøtte synligheden af Fondens almennyttige indsats. Det vil sige public affairsindsats, proaktivt og reaktivt pressearbejde, formidling på de sociale medier og web, intern kommunikation til Egmonts medarbejdere, bestyrelsesrelateret arbejde, rådgivning af samarbejdspartnere, bevillingsmodtagere og ledelsen samt interessentpleje via konferencer, debatarrangementer og netværksmøder. Du får særligt ansvar for pressehåndtering og for at udvikle og drive Egmont Fondens digitale profil på det almennyttige område.

Dine opgaver vil variere meget. Du vil på samme dag fx både skulle lave en presseplan for lancering af en ny bevilling, rådgive en samarbejdspartner om en ny kommunikationsstrategi, opdatere Facebook og web samt planlægge en konference om udsatte børn og unge.

Du vil indgå i et team bestående af Støtte- og bevillingsadministrationens nye kommunikationschef og en student. Du vil arbejde tæt sammen med resten af sekretariatet, Egmont koncernens kommunikationsenhed og med Egmont Fondens eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencer

Du har 3-5 års erfaring med journalistik, presse eller kommunikationsarbejde. Dine erfaringer stammer fra interesseorganisationer, større medievirksomheder, Christiansborg, offentlige organisationer, NGO'er eller uddannelsesinstitutioner. Vi forventer, at du:

• Har en videregående uddannelse inden for journalistik eller kommunikation – eller måske en kommunikationsorienteret kommerciel eller samfundsfaglig uddannelse – med efterfølgende praktisk presse- og/eller kommunikationserfaring inden for brede samfundsspørgsmål. 
• Har erfaring med presse og med at omsætte idéer og udspil til markante presseinitiativer. 
• Kan lægge en presseplan og eksekvere den i samarbejde med interne og eksterne partnere.
• Har en skarp pen og kan lide at skrive.
• Kan kommunikere mundtligt og rådgive om kommunikation, så de rigtige budskaber kommer ud til de rigtige på det rigtige tidspunkt.
• Har gehør – politisk og i forhold til at skabe gode samarbejdsrelationer internt i koncernen og med eksterne interessenter, frivillige, fagprofessionelle og eksterne leverandører.
• Er vant til at løse mange forskelligartede opgaver, der kræver både gode analytiske evner, overblik og en effektiv indsats.
• Er en teamplayer.
• Har erfaring med at opdatere hjemmeside og anvende sociale medier strategisk og systematisk.
• Gerne har børnefaglig viden eller erfaring med at arbejde for og med børn og unge. Du må meget gerne have erfaring med at interviewe og facilitere børn og unges deltagelse i større arrangementer. Men du skal være indstillet på, at arbejdet hos os foregår mere i direktionslokaler end i klasseværelser.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter forhandling. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henriette Christiansen, direktør, på tlf. 2567 2370 eller mail hc@egmontfonden.dk. Du kan ikke sende din ansøgning direkte på mail, men skal benytte linket her på siden for at komme i betragtning. Vi glæder os til at høre fra dig snarest og senest den 4. maj 2017 kl. 12.

I ansøgningen bedes du på én side vedlægge din besvarelse på følgende opgave: 

Egmont Fonden afholder sit første Børnetopmøde i år med en større gruppe anbragte børn. Lav et forslag til, hvordan Børnetopmødets konklusioner kan få maksimal pressedækning og opmærksomhed på de sociale medier med henblik på at sikre synlighed om anbragte børns livsvilkår, og som kan følges op af yderligere debat på Folkemødet i juni.