Egmont Fonden Lær for Livet

Partnerskaber

Vi indgår i partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse udfordringer for at øge udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Om partnerskaber

Vi indgår partnerskaber med udvalgte organisationer for at udvikle langsigtede løsninger på komplekse problemstillinger for børn og unge. Det er ikke muligt at ansøge Egmont Fonden om partnerskab, men vi er altid åbne for at gå i dialog med nye potentielle partnere.

Se alle vores partnerskaber siden 2005

Gå til Bevillingsoversigt
Anbragte Børn og Unge

Lær for Livet

Formålet med vores partnerskab med Lær for Livet er at styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed og bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Gå til Lær for Livet

Egmont Fonden_skole

Børns Vilkår

Formålet med vores partnerskab med Børns Vilkår er at nedbringe andelen af elever med højt skolefravær i Danmark markant og skabe gode børneliv og læring i skolen.

Gå til Børns Vilkår

En håndsrækning

Mødrehjælpen

Formålet med vores partnerskab med Mødrehjælpen gennem indsatsen 1000 Dage er at give gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte fra graviditet til barnets 3-års fødselsdag.

Gå til Mødrehjælpen

Partnerskaber

Kronprinsparrets Fond

Formålet med vores partnerskab med Kronprinsparets Fond er at støtte de norske børn og unge, som falder uden for fællesskabet, i at blive livsduelige mennesker.

Gå til Kronprinsparets Fond

De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår

Formålet med vores spirepartnerskab med De Anbragtes Vilkår er at bidrage til, at De Anbragtes Vilkår er et talerør for anbragte unge og en fortsat kapacitetsopbygning.

Gå til De Anbragtes Vilkår

Egmont Fonden_ungdomsuddannelse

Modstrøm

Formålet med vores spirepartnerskab med Modstrøm er at styrke indflydelse blandt unge på og omkring FGU om deres uddannelse og levevilkår.