sygdom

Over fem mio. kr. til forskning i børn og unge, der oplever alvorlig sygdom eller død

19.03.2015

Pressemeddelelse: Statens Institut for Folkesundhed får 5,4 mio. kr. af Egmont Fonden til forskning

Over fem mio. kr. til forskning i børn og unge, der oplever alvorlig sygdom eller død
Hvordan trives børn og unge, der lider af en alvorlig kronisk sygdom? Hvordan påvirker det deres adfærd, skolegang og hverdag? Og hvad betyder det for børns trivsel at have en mor, far eller en søskende, som får kræft eller som dør? 

Det er nogle af de spørgsmål, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, skal undersøge.
Til formålet har instituttet netop modtaget en bevilling på 5,4 mio. kr. fra Egmont Fonden. Bevillingen skal bruges til at forske i et i Danmark forskningsmæssigt ubeskrevet område, nemlig trivslen blandt børn og unge, der er alvorligt syge eller som rammes af voldsomme livsbelastninger i form af sygdom eller død i den nærmeste familie.

”Man ved meget om voksne, der er alvorligt syge, eller som mister et familiemedlem. Men hvad angår børn og unge, ved man næsten ingenting. Man ved hverken, hvor mange børn det drejer sig om, eller hvordan børnene har det. Så det vil vi gerne blive klogere på. Det vil kunne hjælpe børn i en svær situation,” siger Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er Pernille Due, der står i spidsen for forskningsprojektet. Det skal både kortlægge omfanget og belyse konsekvenserne for børnenes trivsel, skolegang og hverdagsliv. 

Målrettede indsatser
Projektet forventes at vare i tre år. Formålet er skabe et videnskabeligt grundlag, som familier, skoler, ungdomsuddannelser, kommuner og sundhedsvæsen kan bruge til bedre at hjælpe disse udsatte børn og unge. Projektet inddrager børn og unge, ramt af sygdom og sorg.

”Vi vil gerne bidrage til, at børn og unge får et godt liv på trods af, at de for eksempel oplever sygdom og død i den nærmeste familie. Vi har brug for forskningsbaseret viden om, hvordan det påvirker børn og unge at være berørt af sygdom og død i den nærmeste familie som afsæt for en målrettet indsats over for dem. Vi bør i den forbindelse lytte til børnene og de unge selv for at få forståelse for deres støttebehov,” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.

Projektet begynder 1. april og hedder ”Trivsel på trods”. Pernille Due leder projektet, der udføres af to andre erfarne børneforskere ved Statens Institut for Folkesundhed, nemlig Anette Andersen og Susan Michelsen.

Fakta:
Der findes ingen fuldgyldige opgørelser over den samlede forekomst af kronisk sygdom i Danmark. Undersøgelser fra udlandet viser, at 12 % af alle børn og unge lider af en kronisk somatisk sygdom, der påvirker hverdagen, og som kræver jævnlig kontakt med sundhedsvæsenet.

Antallet af børn og unge, der lever med alvorligt syge eller handicappede forældre eller søskende i Danmark, er ukendt. Et finsk studie angiver, at 6,6 % af børn under 21 år har en forælder med kræft, mens en amerikansk opgørelse finder, at 5-15 % af børn og unge har en alvorligt syg forælder med fx kræft, gigt, hjertesygdom eller diabetes. Antallet af børn og unge, der har mistet én eller begge forældre, opgøres i internationale undersøgelser til mellem 3 og 5 %.
 
For yderligere kommentarer og oplysninger, kontakt venligst: 
Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, tlf.: 65 50 78 80
Steffen Fjordside, programleder i Egmont Fonden og tilknyttet projektet, tlf.: 22 60 02 54