Logo

RSS Print

Sådan fordeles støtten

Egmont Fonden øremærker 10 mio. kr. til indsatser til gavn for ordblinde børn og unge, der vokser op i udfordrede hjem. 

Egmont Fonden opfordrer alle med gode idéer til, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier, til at sende os en kort forespørgsel. Vores ambition er at sikre, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Vi forventer at bevilge i alt ca. 10 mio. kr. på området til to forskellige typer af indsatser:

 1. Mindre bevillinger til afprøvning af nye indsatser, som kan støtte ordblinde børn og unge fra familier med svag social baggrund. Der er tale om mindre eller mere lokale indsatser fx på en skole og kan fx omfatte støtte til materialer, kompetenceudvikling, konsulentbistand eller lignende. Vi forventer at uddele op til 5 bevillinger i størrelsesordenen ca. 100.000-250.000 kr.
 2. Større bevillinger til udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats, som bidrager til at skabe varige forandringer af ordblinde børn og unges vilkår, og hvor der er gode muligheder for at sprede og skalere erfaringerne. Vi forventer at uddele ca. 1-2 bevillinger af ca. 2-5 mio. kr.

Kriterier for vurdering

 

1. Mindre bevillinger til afprøvning af nye indsatser

2. Større bevillinger til udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats

Fælles kriterier

 • Tydeligt fokus på ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem (og ikke blot ordblinde alment).
 • Så tæt på børnene som muligt, og jo flere ordblinde børn og unge, der er omfattet jo bedre.

Specifikke kriterier på kvalitet i designet

 • Indsatsen er nyskabende i dets indhold eller organisering lokalt.
 • Indsatsen kan forankres lokalt.
 • De lokale erfaringer har interesse for andre og kan formidles.
 • Indsatsen er nyskabende i dets indhold eller organisering nationalt.
 • Indsatsen kan bidrage til at skabe varige forbedringer af udsatte, ordblinde børn og unges vilkår.
 • Der er gode muligheder for at sprede og skalere erfaringerne.
 • Ansøger er eller har potentiale til at være en ”forandringsaktør” på feltet.

Det er muligt at stille medarbejdere i Egmont Fonden spørgsmål angående din idé til en indsats, når vi inviterer til dialog på Folkemødet 2019. Det sker i Egmonts telt i Allinge fredag 14. juni 2019 klokken 8:30-9:30.