Logo

RSS Print

Sådan fordeles støtten

Egmont Fonden øremærker 10 mio. kr. til indsatser til gavn for ordblinde børn og unge, der vokser op i udfordrede hjem. 

Egmont Fonden opfordrer alle med gode idéer til, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier, til at sende os en kort forespørgsel. Vores ambition er at sikre, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Vi forventer at bevilge i alt ca. 10 mio. kr. på området til to forskellige typer af indsatser:

  1. Afprøvning af nye indsatser, som kan støtte ordblinde børn og unge fra familier med svag social baggrund. Der er tale om mindre eller mere lokale indsatser fx på en skole og kan fx omfatte støtte til materialer, kompetenceudvikling, konsulentbistand eller lignende. Vi forventer at uddele op til 5 bevillinger i størrelsesordenen ca. 100.000-250.000 kr.
  2. Udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats, som bidrager til at skabe varige forandringer af ordblinde børn og unges vilkår, og hvor der er gode muligheder for at sprede og skalere erfaringerne. Vi forventer at uddele ca. 1-2 bevillinger af ca. 2-5 mio. kr.

Fælles for begge bevillingsformer er, at vi lægger vægt på:

  • Inddragelse af børnene og de unge undervejs.
  • At støtten bidrager til at skabe en positiv forskel for flest mulige ordblinde børn og unge.
  • At det er muligt at vurdere resultaterne af indsatsen på de ordblinde børn og unges læring og livsduelighed.
  • At resultater og erfaringer fra bevillingen formidles til relevante målgrupper.

Egmont Fonden inviterer til dialog om call på ordblinderådet på Folkemødet. Det sker i Egmonts telt i Allinge fredag 14. juni klokken 9:00.