Logo

RSS Print

Ordblinde børn og unge i fokus

Egmont Fonden øremærker 10 mio. kr. til indsatser til gavn for ordblinde børn og unge, der vokser op i udfordrede hjem. Ansøgningsfristen er 1. juli.

”Som ordblind skal man knokle mere end andre for at klare sig godt i skolen og for at få en uddannelse. Det er som at være med i et maratonløb, hvor ordblinde har en ti kilo tung rygsæk på ryggen.”

Sådan beskriver én af børnene i Egmont Fondens børnepanel det at være ordblind.

Heldigvis klarer rigtig mange ordblinde sig godt gennem skolen med den rette støtte fra lærere, forældre og kammerater. Men hvis man er ordblind og samtidig vokser op i et hjem med svag social baggrund, hvor mulighederne for støtte er begrænsede, fordi familien måske kæmper med økonomiske, sociale eller andre problemer, så er børnene dobbeltudfordrede viser analyser lavet af Epinion for Egmont Fonden.

I analyserne har Epinion inddelt børnene efter social baggrund baseret på bl.a. forældrenes civilstatus, beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. 9 ud af de 10 ordblinde børn, som vokser op med en stærk social baggrund, har gennemført en ungdomsuddannelse, mens det samme alene gælder for knap hver anden af de ordblinde unge med en svag social baggrund. Der er med andre ord en negativ sammenhæng mellem ordblindhed og barnets sociale baggrund.

En del af forklaringen på denne forskel kan formentlig hentes i resultaterne af analysen, som bl.a. viser:

  • At ordblinde børn i familier med svag social baggrund i gennemsnit er blevet opsporet senere end børn med stærk social baggrund.
  • At ordblinde børn og unge med svag social baggrund er mindre tilbøjelige til at få støtte fra familie og forældre til at håndtere deres ordblindhed i skolen.
  • At ordblinde børn og unge med svag social baggrund får mindre støtte i skolen end ordblinde børn og unge med stærk social baggrund.

Ovenstående fakta er alarmerende, idet forskningen samtidig viser, at bl.a. tidlig opsporing og den rette og tilstrækkelige støtte kan gøre ordblinde børn og unge næsten lige så gode til at stave og læse som andre børn – og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse betragteligt.

Egmont Fonden opfordrer alle med gode idéer til, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier, til at sende os en kort forespørgsel via vores onlineformular. Vores ambition er at sikre, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Det er muligt at stille medarbejdere i Egmont Fonden spørgsmål angående din idé til en indsats, når vi inviterer til dialog på Folkemødet 2019. Det sker i Egmonts telt i Allinge fredag 14. juni 2019 klokken 8:30-9:30.