Logo

RSS Print

Ansøgningsproces

Egmont Fonden forventer at støtte to typer af indsatser til gavn for ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem.

Hvordan kan man bedst støtte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem?

Det er spørgsmål et centralt for Egmont Fonden. Derfor åbner vi op for en ansøgningsrunde, hvor skoler, kommuner og andre kan søge om i alt 10 mio. kr. til indsatser til gavn for ordblinde børn og unge.

"Vi vil gerne bidrage til, at der bliver taget ekstra hånd om de særligt udfordrede ordblinde børn og unge, som ifølge forskning ikke får den samme støtte hverken i skolen eller derhjemme som ordblinde børn og unge fra en stærk social baggrund", siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Vores ambition er, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Man kan søge støtte til to typer indsatser:

 1. Mindre bevillinger til afprøvning af nye indsatser, som kan støtte ordblinde børn og unge fra familier med svag social baggrund. Der er tale om mindre eller mere lokale indsatser fx på en skole og kan fx omfatte støtte til materialer, kompetenceudvikling, konsulentbistand eller lignende. Vi forventer at uddele op til 5 bevillinger i størrelsesordenen ca. 100.000-250.000 kr.
 2. Større bevillinger til udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats, som bidrager til at skabe varige forandringer af ordblinde børn og unges vilkår, og hvor der er gode muligheder for at sprede og skalere erfaringerne. Vi forventer at uddele ca. 1-2 bevillinger af ca. 2-5 mio. kr.

Kriterier for vurdering

 

1. Mindre bevillinger til afprøvning af nye indsatser

2. Større bevillinger til udvikling, afprøvning og skalering af en lovende indsats

Fælles kriterier

 • Tydeligt fokus på ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem (og ikke blot ordblinde alment).
 • Så tæt på børnene som muligt, og jo flere ordblinde børn og unge, der er omfattet jo bedre.

Specifikke kriterier på kvalitet i designet

 • Indsatsen er nyskabende i dets indhold eller organisering lokalt.
 • Indsatsen kan forankres lokalt.
 • De lokale erfaringer har interesse for andre og kan formidles.
 • Indsatsen er nyskabende i dets indhold eller organisering nationalt.
 • Indsatsen kan bidrage til at skabe varige forbedringer af udsatte, ordblinde børn og unges vilkår.
 • Der er gode muligheder for at sprede og skalere erfaringerne.
 • Ansøger er eller har potentiale til at være en ”forandringsaktør” på feltet.

Proces på call om ordblindhed

Vurdering af forespørgsler

Dato

Beskrivelse

1. juli 2019

Det er muligt at sende en forespørgsel til Egmont Fonden indtil 1. juli 2019. Format til en forespørgsel findes her.

 

5.-6. august 2019

Ansøgerne får svar på forespørgsel. Enten får ansøgerne et afslag eller et tilbud om at sende en uddybende ansøgning. 

Vurdering af ansøgninger

Dato

Type 1: Mindre bevillinger

Type 2: Større bevillinger

 

Skriv en kort ansøgning, hvis du har fået godkendt din forespørgsel (max 4 sider)

Find format til ansøgning her

Skriv en længere ansøgning, hvis du har fået godkendt din forespørgsel (max 10 sider)

Find format til ansøgning her

22. august

Ansøgningsfrist

 

1. september

 

 Ansøgningsfrist

I løbet af efteråret

Svar på ansøgning

Svar på ansøgning