Logo

RSS Print

Ansøgningsproces

Egmont Fonden forventer at støtte to typer af indsatser til gavn for ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem.

Hvordan kan man bedst hjælpe ordblinde børn fra udfordrede hjem?

Det spørgsmål er centralt for Egmont Fonden. Derfor åbner vi op for en ansøgningsrunde, hvor skoler, kommuner og andre kan søge om i alt 10 millioner kroner til indsatser til gavn for ordblinde.

"Vi vil gerne bidrage til, at der bliver taget ekstra hånd om de særligt udfordrede ordblinde børn og unge, som ifølge forskning ikke får den samme støtte hverken i skolen eller derhjemme som ordblinde børn og unge fra en stærk social baggrund", siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Vores ambition er, at alle ordblinde unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Få overblik over ansøgningsprocessen her:

  • Det er muligt at sende en forespørgsel til Egmont Fonden indtil 1. juli 2019. Format til forespørgsel findes her.
  • Egmont Fonden giver svar senest 6. august 2019, om fonden ønsker at gå vidre med din/jeres forespørgsel.
  • For de mindre bevillinger til afprøvning af nye indsatser vil fonden indstille til bevilling på baggrund af forespørgslen, men vil evt. stille uddybende spørgsmål og have behov for præciseringer. Dialog om forespørgslen vil finde sted i august/september med henblik på behandling i Egmont Fondens bestyrelse medio oktober. 
  • For de større bevillinger til udvikling, afprøvning og skalering af lovende indsatser, vil fonden efterspørge en uddybende ansøgning. Ansøgningsfristen er 15. september 2019, og der kan forventes svar på ansøgningen primo oktober 2019. De ansøgninger, som fonden går videre med, forventes behandlet af bestyrelsen primo december 2019.

Egmont Fonden inviterer desuden til dialog om call på ordblinderådet på Folkemødet. Det sker i Egmonts telt i Allinge fredag 14. juni klokken 9:00.