Egmont Rapporten 18 - Ordblindetræning

Ordblindetræning

3 ud af 10 ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som blandt deres ikke-ordblinde jævnaldrende. Sandsynligheden forværres betragtelig, hvis den ordblinde vokser op i et udfordret hjem.

Formålet

Ordblindetræning tilbyder gratis læringsforløb rettet mod ordblinde børn fra socioøkonomisk udfordrede hjem, da den rette støtte kan gøre en forskel for ordblinde børn, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ordblindetræning fokuserer særligt på børn fra socioøkonomisk udfordrede hjem, da de er mindre tilbøjelige til at modtage støtte til at håndtere deres ordblindhed end børn fra socioøkonomisk stærke hjem.

Gå til Ordblindetræning.

Fremgang fagligt og socialt

90 % af børnene, som modtager støtte fra Ordblindetræning, forventes på kort sigt at opnå fremgang i læsning og stavning, og 80 % af eleverne oplever højere generel trivsel.

Højere karakterer

På lang sigt forventes alle ordblinde børn at få højere karakterer i skolen og opleve større motivation for at uddanne sig.

Ordblindhed

Indsatsområde

3,75 mio. kr.

Beløb

2018-2021

Periode

Aktiviteter

Tilbuddet, som er udviklet af Ordblindetræning, omfatter:

  • En uges kursus uden for klassen – i alt 30 timer
  • Online mentorordning i et halvt år
  • Kursus for deltagernes forældre
  • Kursus for lærere og læsevejledere på deltagernes skole.

Det er læsevejledere med speciale i ordblindhed og lærerstuderende, der underviser på kurset. Mentorerne er frivillige studerende.

Karakterforskellene skal minimeres
Tidlig opsporing
Støttetilbud

Karakterforskellene skal minimeres

Vi støtter Ordblindetræning, fordi karakterforskellene i grundskolen mellem ordblinde børn og andre børn skal minimeres.

Tidlig opsporing

Ordblindetræning ønsker at give elever med ordblindhed langt tidligere mulighed for at tilegne sig nødvendige strategier og principper i forhold til at afkode og stave ord. En tidlig indsats har forskningsmæssigt vist sig at være mest effektiv.

Støttetilbud

Vi støtter Ordblindetræning, fordi børn og unge med en stærk social baggrund i gennemsnit får mere støtte i skolen end ordblinde børn med en svag social baggrund.

Vil du vide mere?

Liv

Liv Fisker

Programchef og vikarierende analysechef

Email:
Telefon:
31 64 11 72

linkedin

Egmont Rapporten 18 - Ordblindetræning

Ordblindetræning er en donation

Størstedelen af vores støtte uddeles som donationer til indsatser af større eller mindre karakter.

Gå til Donationer