Egmont Fonden_ordblindhed

Nyt redskab skal forbedre opsporingen af børn i risiko for ordblindhed

29.09.2020

Der er behov for en styrket tidlig opsporing af ordblinde børn. Det skal en ny bevilling fra Egmont Fonden til Center for Læseforskning ved Københavns Universitet understøtte ved at tilbyde bedre redskaber til både opsporing af og støtte til elever med stor risiko for ordblindhed i de første skoleår.

At blive konstateret ordblind er for mange børn og unge et positivt vendepunkt, der sikrer hjælp og forståelse fra lærere, familie og klassekammerater. Det fortalte ordblinde børn og unge samstemmende på Egmont Fondens børnetopmøde 2018.

Men mange børn med ordblindhed bliver opdaget for sent. Ifølge en Epinion-undersøgelse fra 2019 blev ca. 40 pct. af ordblinde i alderen 14-22 år først testet, efter de fyldte 14 år.

Det skal et nyt redskab bidrage til at ændre. Redskabet udvikles af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet med støtte fra Egmont Fonden og skal gøre det muligt at opspore elever med stor risiko for ordblindhed i 2. klasse. Desuden skal støtten fra Egmont Fonden bruges til at udvikle og afprøve særlige undervisningsforløb til elever i risiko for ordblindhed allerede i 1. klasse.

”Børn med ordblindhed skal opspores så tidligt som muligt, for jo længere tid der går før opsporingen, jo større risiko er der for, at de sakker bagud fagligt og mister troen på deres egne evner. Redskabet går hånd i hånd med målrettet støtte til disse børn, så vi letter deres vej til uddannelse”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Det nye redskab vil udfylde det hul, der i dag er mellem den ordblinderisikotest, der kan benyttes i børnehaveklassen og 1. klasse, og den nationale ordblindetest, som først kan tages i brug i foråret i 3. klasse.

”Der er et meget langt spring mellem de to test for børn i de tidlige skoleår. Det kan desværre medføre, at nogle børn med forøget risiko for ordblindhed må vente helt til 3. klasse eller længere, før de bliver undersøgt nærmere og kan få den rigtige undervisning og støtte i skolen”, siger forsker Anna Steenberg Gellert, som i samarbejde med professor Carsten Elbro og flere andre forskere udvikler redskabet.

”Vi har i flere år tænkt, at det var vigtigt at få lukket testhullet. Derfor er vi meget glade for, at vi med donationen fra Egmont Fonden nu kan gennemføre et projekt, hvor vi skal følge en stor gruppe børn fra 0. til 3. klasse og i den sammenhæng udvikle og afprøve et redskab til 2. klasse, samtidig med at vi også udvikler og afprøver undervisningsforløb for elever med forøget risiko for ordblindhed i 1. klasse”.

Det nye redskab støttes af Børne- og Undervisningsministeriet, som forventer at stille vejledning og opsporingsredskaber til 2. klasse til rådighed for alle landets skoler.

”Vi skal sikre en tidlig og systematisk indsats på ordblindeområdet for at mindske de udfordringer børn med ordblindhed oplever i uddannelsessystemet og give dem samme muligheder som de klassekammerater, der ikke er ordblinde. Det kan det nye opsporingsredskab forhåbentligt hjælpe os med,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Egmont Fonden finansierer udviklingen af de nye redskaber til opsporing og de særlige undervisningsforløb med 5,4 mio. kr. Opsporingsredskaberne til 2. klasse forventes klar til brug tidligst i 2024.

Hent Egmont Fondens ordblindestrategi
Hent Egmont Rapporten 2018 ”LET VEJEN – til uddannelse for ordblinde børn og unge”
Se kort beskrivelse af nyt projekt på Center for Læseforsknings hjemmeside

Fakta:

  • Tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som blandt deres ikkeordblinde jævnaldrende (Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018).
  • 62 pct. af ordblinde i alderen 14-22 år mener, at deres ordblindhed blev opdaget for sent. Samme andel svarer, at ”det var en lettelse at finde ud af, at jeg er ordblind” (Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018).
  • Mere end hver anden ordblind i alderen 14-22 år var ni år eller yngre, første gang de selv blev opmærksomme på, at de havde særlige problemer med at læse (Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018).
  • I tiårsalderen, hvor ordblindhed i dag kan testes med stor sikkerhed, var kun 27 pct. af de ordblinde i alderen 14-22 år testet for ordblindhed (Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018).
  • 42 pct. af ordblinde i alderen 14-22 år først testet, efter de fyldte 14 år (Epinion til brug for Egmont Rapporten 2018).

For mere information
Jane Bruun Elkjær, kommunikationskonsulent i Egmont Fonden, jbe@egmontfonden.dk, tlf. 5158 0611