Ordblindhed katalog
Foto: Tomas Bertelsen

Nyt katalog skal inspirere til flere indsatser til gavn for ordblinde børn og unge

02.12.2022

Nyt inspirationskatalog om ordblindhed skal give indblik i, hvordan man kan lette vejen til uddannelse for ordblinde børn og unge. Kataloget indeholder praksisnær viden og erfaringer fra otte indsatser, som Egmont Fonden har støttet på området.

Ordblinde børn og unge har præcis samme forventninger om at få sig en uddannelse som deres kammerater, men for mange ordblinde går drømmene ikke i opfyldelse.

De får markant dårligere karakterer i alle grundskolens prøvefag, og tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse – dobbelt så mange som blandt deres ikke-ordblinde jævnaldrende. Det viser undersøgelser, som Epinion har gennemført til brug for Egmont Rapporten 2018 ”LET VEJEN – til uddannelse for ordblinde børn og unge”. Rapporten var startskuddet til en stor satsning på ordblindeområdet, som Egmont Fonden satte i gang i 2018.

"Egmont Fonden arbejder for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Men i Egmont Rapporten 2018 kunne vi se, at det ikke lykkedes for knap en tredjedel af de ordblinde. Siden hen har vi derfor investeret massivt for at lette vejen til uddannelse for denne gruppe unge", siger Henriette Christiansen, som er direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Praksiserfaring skal udbredes
I et nyt inspirationskatalog deler Egmont Fonden erfaringerne fra otte indsatser, som fonden har støttet under satsningen. De spænder fra daginstitutioner til ungdomsuddannelser, men fælles for dem er, at de har fokus på at styrke vilkårene for børn og unge med ordblindhed – herunder særligt børn

fra familier i udsatte positioner. I forbindelse med udgivelsen af Egmont Rapporten 2018 viste en måling fra Epinion, at ordblinde med svag social baggrund er dobbelt udfordrede. De får mindre støtte fra familien, deres ordblindhed opdages senere, og de modtager færre støttetilbud end ordblinde fra socialt stærke hjem.

”De otte indsatser er primært tænkt som praksiseksempler og lokale erfaringer. Vi håber, at de kan inspirere fagfolk og andre interesserede, så vi kan lette vejen til uddannelse for alle børn og unge – også de ordblinde”, siger Henriette Christiansen.

Du kan hente inspirationskataloget her.
Du kan hente Egmont Fondens ordblindestrategi her.