ordblind-3

Nyt initiativ skal hjælpe børn med ordblindhed

12.12.2016

Børn med ordblindhed skal ikke kun lære at læse, men også lære at forstå det, de læser – bl.a. via kompenserende it-hjælpemidler

Børn med ordblindhed har det ofte svært – i skolen, i fritiden og senere i valget af uddannelse og job.

Et nyt initiativ ”Ordblindetræning”, der er støttet gennem Egmont Fondens Spireprogram, sætter fokus på at hjælpe børn med ordblindhed fra ressourcesvage familier. Det skal ske ved intensiv træning i læse- og stavestrategier samt i anvendelsen af kompenserende it-hjælpemidler fulgt op af en individuel beskrivelse for det videre undervisningsforløb i skoleregi med fokus på det enkelte barns muligheder og behov

“Ordblindhed reducerer børn og unges muligheder for at gennemføre en uddannelse betragteligt. Alle ordblinde børn bør derfor have den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere deres læringsvanskeligheder uanset familiens muligheder og ressourcer. Med støtten til Ordblindetræning vil vi gerne bidrage til at hjælpe ordblinde børn fra udsatte familier via intensiv læring, online kurser og en stærk frivillig indsats, så de står bedre rustede til at kunne klare sig godt videre livet,” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Initiativet er i udgangspunktet lokalt, men målet er, at Ordblindetræning med de en mio. kr. fra Egmont Fonden på sigt kan blive et landsdækkende initiativ. I første omgang skal Ordblindetræning sammen med lokale virksomheder og Egmont Fonden nu opbygge en forretningsplan, en organisation med sparringspartnere og et netværk af sponsorer, der gerne vil tage socialt ansvar. En væsentlig del af dette er opbakning fra lokale virksomheder.

- Jeg tror på, at man gennem lokal opbakning fra virksomheder kan hjælpe udsatte børn gennem et vedvarende ordblindetræningsforløb. Virksomhederne har jo også en interesse i, at børn er bedre rustet til arbejdsmarkedets behov, og måske kan projektet med tiden også udvikles til at kunne hjælpe voksne med læseproblemer, der aldrig er taget hånd om i skolen, påpeger Thomas Mose, der sammen med Mikael Højbjerg driver virksomheden Ordblindetræning IVS i Esbjerg.  

Et træningsforløb vil typisk bestå af en uges intensiv træning af børnenes færdigheder og muligheder for it-hjælp. Træningen inddrager også forældrene, så de bliver i stand til at hjælpe. De tilknyttes en mentor – f.eks. en frivillig lærerstuderende uddannet af firmaet Ordblindetræning – der forløbende holder kontakt til barn og familie, er koblet op på samme it-platform til undervisning og har hånd i hanke med træningen. Det gælder også i det videre forløb efter ugekurset, som munder ud i en plan og værktøjer til barnets skole. En plan, der beskriver barnets færdigheder og behov fremadrettet.

- Problemet er, at nogle børn måske nok lærer teknikken til at kunne læse, men forståelsen skal følge med, for man skal ikke kun kunne stave og læse en sætning, men også forstå og konstruere den. Det er også det, vi kan lære dem, siger Thomas Mose.

FAKTA 

  • Ordblindetræning IVS er en ung iværksættervirksomhed stiftet i 2012 med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning, materialeudvikling og inklusion. 
  • Virksomheden ejes af Thomas Mose og Mikael Højbjerg, begge cand.pæd. med speciale i ordblindhed og prisbelønnede udviklere af undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne med ordblindhed. 
  • Der tilbydes kvalitets-ordblindeundervisning på et solidt, forskningsbaseret grundlag til børn og unge med ordblindhed. Ordblindetræning har et landsdækkende netværk af uddannede læsevejledere/ordblindelærere.