20181024tb-egmont-ordblindetraening-07-kopi

Nyt initiativ skal hjælpe børn med ordblindhed

09.01.2019

1.200 ordblinde børn får gennem et nyt initiativ systematisk undervisning i et omfang, som gør det muligt for dem at lære nødvendige læse- og stavestrategier.

Ordblinde børn fra ressourcestærke familier får næsten dobbelt så meget hjælp af deres forældre end børn fra en ressourcesvag familie. Og det kan være én af forklaringerne på, hvorfor ordblinde klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end de ikkeordblinde, viser Epinion-undersøgelser i Egmont Rapporten 2018. 

For at gøre op med uligheden sætter et nyt initiativ ved navn Ordblindetræning - der er støttet af Egmont Fonden og er udviklet, testet og positivt evalueret i samarbejde med Esbjerg Kommune i skoleåret 2017/18 - fokus på at hjælpe børn med ordblindhed fra ressourcesvage familier. Det skal ske gennem et intensivt træningsforløb, der blandt andet sætter fokus på træning af børnenes læse- og stavefærdigheder og brugen af it-hjælpemidler.

”Ressourcestærke forældre til børn med ordblindhed kan hjælpe med lektierne eller betale for privat ordblindetræning til deres børn – den mulighed har ressourcesvage forældre sjældent, hvilket Epinions undersøgelser fra 2018 også bekræfter. Vi er således meget glade for, at vi kan tilbyde noget særligt for denne målgruppe, og vores erfaring er, at det virker”, udtaler Thomas Mose, der sammen med Mikael Højbjerg driver den socialøkonomiske virksomhed Ordblindetræning IVS i partnerskab med AOF Center Fyn, AOF Syd og AOF Center Sydjylland.

I alt vil læringsforløbet de kommende år blive givet til 1.200 ordblinde børn i 4.-9. klasse fra udsatte familier i fire kommuner: Esbjerg, Odense, Ringsted og Tønder.

Forældre inddrages i nyt læringsforløb for ordblinde
Et læringsforløb vil typisk bestå af en uges intensiv og systematisk træning af børnenes læse- og stavefærdigheder samt funktionel kobling af denne træning til børnenes anvendelse af kompenserende it-værktøjer. Efter dette kursus tilknyttes børnene en mentor – eksempelvis en frivillig lærerstuderende, som er uddannet af Ordblindetræning – der i op til et halvt år løbende holder kontakt til barn og familie, er koblet op på samme it-platform til undervisning og har hånd i hanke med træningen. I forløbet indgår også tre timers kurser for de deltagende børns lærere, inden og efter at eleven har været på ugekursus.

Deltagernes forældre bliver også aktivt involveret. De forpligter sig til at deltage i et intromøde, hvor de lærer om ordblindhed, og hvordan de støtter deres barns læring. Foruden introkurset får forældrene også tilbud om et AOF-kursus, hvor de kan træne de samme strategier som deres børn.

”Det er vores erfaring, at ressourcesvage familier meget gerne vil gøre en ekstra indsats for deres børns læring, når de har de fornødne redskaber til, hvad de konkret kan gøre. Alle forældre tager positivt imod tilbuddet, og flere vælger også selv at komme på skolebænken hos vores partner, AOF”, siger Mikael Højbjerg.

”Med et 30 timers elevkursus, efterfølgende mentorindsats i op til et halvt år og med kurser for børnenes forældre og lærere forsøger vi med dette forløb at skabe en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn. Med andre ord får børnene systematisk undervisning i et omfang, som gør det muligt for dem at overindlære de nødvendige læse- og stavestrategier”, supplerer Thomas Mose.

Mål om et landsdækkende initiativ
Egmont Fonden har støttet udviklingen af læringsforløbet og støtter nu skalering, forankring og spredning af forløbet.

”Hos Egmont Fonden arbejder vi for, at den sociale baggrund får mindre betydning for, om ordblinde gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er vi glade for at kunne bidrage til, at flere ordblinde børn fra ressourcesvage familier får en bedre støtte, hvilket forhåbentlig vil lette deres vej til uddannelse. Hvis indsatsen viser sig at være virksom, håber vi, at den kan spredes til endnu flere kommuner og dermed komme mange flere ordblinde børn til gavn”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration. 

Målet for Ordblindetræning er, at forløbet skal blive et landsdækkende initiativ – som et supplement og relativt billigt kvalitetstilbud til den indsats, der allerede foregår i kommunerne.