Nyt forskningsnotat ser på anbragte børns trivselsmæssige udvikling
Tomas Bertelsen

Nyt forskningsnotat ser på anbragte børns trivselsmæssige udvikling

29.11.2019

Nyt forskningsnotat fra følgeforskningen af læringsprogrammet ”Lær For Livet” ser på, hvordan anbragte børns trivsel udvikler sig over tid, og hvordan trivslen spiller sammen med børnenes faglige udvikling.

I forbindelse med følgeforskningen af læringsprogrammet Lær For Livet har Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet (DPU) netop udgivet det andet kvantitativt baserede notat om anbragte børns deltagelse i ”Lær For Livet”.

Lær For Livet er et landsdækkende, seksårigt læringsprogram for anbragte børn, der bygger på følgende tre indsatsområder: Learning camps, en frivillig mentorordning og en brobygningsindsats.

I notatet ”Lær for Livet - De deltagende børn og deres trivselsmæssige udfordring” har DPU-forskerne undersøgt mental trivsel gennem SDQ-målinger (Strengths and Difficulties Questionnaire) og skoletrivsel via de nationale trivselsmålinger. Målingerne er gennemført med mere end 400 anbragte børns deltagelse i Lær for Livet i perioden 2014-2018.

Trivsel og faglighed spiller sammen
Nogle børn oplever positiv trivselsmæssig forandring på længere sigt, mens der for andre på de fleste områder ikke kan iagttages langsigtede effekter. Forskerne registrerer således signifikante forbedringer af trivslen hos de børn, der samtidig oplever et varigt fagligt løft i især matematik. Denne gruppe af børn oplever færre følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder efter to år.

Blandt øvrige resultater er, at pigerne har flere sociale styrker end drengene, men samtidig også flere emotionelle udfordringer. Over tid øges trivslen for børn i plejefamilier i forhold til deres jævnaldrende, mens børn anbragt på døgninstitutioner eller opholdssted får flere vanskeligheder.

Det første notat fra forskningsgruppen, der blev publiceret i sommeren 2018, handlede om analyser af den skolefaglige effekt over tid. I 2020 udgiver følgeforskerne to rapporter, som beskriver livet på learning camps. Derudover udarbejder de en helhedsorienteret analyse af Lær For Livets ”tre ben”: Camp, mentor og skole samt en analyse med tilbageblik på Learning Kids fra starten på learning camps over afslutningen af grundskolen og overgangen til ungdomsuddannelse/arbejde mv.

Følgeforskningen er finansieret af Egmont Fonden.

Læs notatet ”Lær For Livet. De deltagende børn og deres trivselsmæssige udfordring” her.
Læs DPUs første kvantitative notat ”Skolefaglige effekter på kort og lang sigt af intensive læringsforløb” her.