Lystlæsning - literacy - Kasper
Tomas Bertelsen

Nye analyser: Lystlæsning øger anbragtes trivsel og uddannelsesmuligheder

08.09.2020

Jo oftere anbragte børn og unge læser af lyst, jo større er sandsynligheden for, at de trives bedre og er i gang eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Det viser en to nye analyser.

Hvert tredje anbragt barn og ung læser aldrig en bog for fornøjelsens skyld, selvom netop lystlæsning har en positiv betydning for deres trivsel, og hvordan de klarer sig i skolen.

Det viser helt nye analyser, som Socialt Udviklingscenter (SUS) og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet for Egmont Fonden.

Analyserne giver for første gang viden om, at lystlæsning kan lette vejen til trivsel og uddannelse: 54 pct. af de anbragte unge, som ofte læser en bog for fornøjelsens skyld, har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse – mod 38 pct. af anbragte, der aldrig lystlæser. Analyserne viser også, at lystlæsning særligt bidrager til en øget indsigt i ens egen situation, en større forståelse for omverdenen og et frirum for de anbragte unge.

I dag er det 24 pct. af de anbragte unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de afsluttede grundskolen sammenlignet med 77 pct. af andre unge. Og det er særligt bekymrende, da uddannelse anerkendes som den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen.

”Der er behov for at støtte anbragte børn og unges lystlæsning, både fordi det bidrager til deres trivsel og positive udvikling, og fordi det letter deres vej til uddannelse”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Læsekultur og adgang til bøger er afgørende
Det er ikke tilfældigt, hvilke anbragte børn og unge, der ofte læser af lyst og hvem, der aldrig gør. Jo flere bøger børnene og de unge har adgang til, jo mere sandsynligt er det, at de læser for deres fornøjelses skyld.

På anbringelsessteder med over 100 bøger, er der 30 pct., der er hyppige lystlæsere, mens det gør sig gældende for 12 pct. på anbringelsessteder med 0-10 bøger. Lystlæserne er særligt piger; anbragte i plejefamilier; unge, der vurderer deres faglige niveau som godt eller virkelig godt og unge, der har adgang til flere bøger på deres anbringelsessted.

En af lystlæserne er 16-årige Kasper Andersen, som bor på et opholdssted. Han blev anbragt første gang, da han var 4 år:

”Jeg har fået øjnene op for læsning i min fritid, efter jeg blev anbragt. Jeg har fået bedre karakterer, efter jeg er begyndt at læse. Og det giver mig et andet univers, jeg kan leve mig ind i, hvor jeg kan få et fristed og komme lidt væk fra det hele”.

Ifølge Egmont Fonden er der behov for at styrke de anbragtes og andre udsatte unges læsning bl.a. ved:

  • At anerkende lystlæsningen som afgørende for udsatte børn og unges trivsel og forståelse af sig selv samt for deres motivation og muligheder for at lære og uddanne sig.
  • At sikre adgangen til relevante, alders- og tidssvarende bøger, som er lettilgængelige for børnene og de unge – og inddrage de unge i, hvad de har lyst til at læse.
  • At de voksne – plejeforældre, det pædagogiske personale, forældre og frivillige – motiverer og støtter børn og unge til at komme i gang med og fastholde at læse af lyst, fx ved at tage med børnene og de unge på biblioteket.

”Vi vil gerne tage et medansvar ift. udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Derfor bidrager vi med viden, investeringer og nedsætter et netværk for at fremme lystlæsning blandt udsatte børn og unge i Danmark. Der er behov for, at vi på tværs af uddannelses-, kultur- og socialområdet tager et fælles ansvar for, hvordan vi kan fremme udsatte børn og unges adgang og lyst til bøger og læseoplevelser”, siger Henriette Christiansen.

Fakta
En registerundersøgelse lavet af Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som baserer sig på en kobling af Trivselsundersøgelse blandt Anbragte børn og Unge (TABU) og registerdata fra Danmarks Statistik, som for første gang undersøger sammenhængen mellem lystlæsning og uddannelsesfrekvens for anbragte børn. Hent rapporten her.

En kvalitativ undersøgelse baseret på 38 interview med anbragte unge i alderen 15-17 år, som afdækker deres motivation og ikke-motivation for lystlæsning. Undersøgelsen er lavet af Socialt Udviklingscenter, SUS. Hent rapporten her.

Hent Egmont Fondens twopager om anbragte børn og unges lystlæsning og adgang til bøger her

For mere information
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, tlf. 2491 5652
Jane Bruun Elkjær, kommunikationskonsulent i Egmont Fonden, jbe@egmontfonden.dk, tlf. 5158 0611