l-c3-a6se

Ny socialpolitisk redegørelse: Den sociale indsats skal styrkes gennem samarbejder

22.06.2016

Godt med viden, men bekymrende resultater, der understreger behovet for øget samarbejde på tværs. Det er Egmont Fondens reaktion på Danmarks første socialpolitiske redegørelse. 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, 2016

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) præsenterede i mandags Danmarks socialpolitiske redegørelse, der giver et samlet overblik over den sociale indsats herhjemme.

Redegørelsen er et klart vidnesbyrd om, at udsatte børn og unge stadigvæk er udfordret på en række områder – trods den sociale indsats. Den viser således, at der er stor forskel på, hvordan udsatte børn klarer sig i grundskolen sammenlignet med dem, som ikke er udsatte.  

Den viser også, at der i dag er en række konkrete videnshuller i den sociale indsats – blandt andet i forhold til, hvordan man styrker fagligheden for udsatte børn og unge. 

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, er positiv over for redegørelsen og dens formål, men er samtidig bekymret over resultaterne for de udsatte børn og unge, der er Egmont Fondens målgruppe.

”Vi hilser redegørelsen velkommen. Den er et solidt og vidensbaseret afsæt for indsatsen fremover for alle os, der arbejder på feltet. Men det er samtidig beklageligt, at de udsatte børn og unge fortsat klarer sig markant dårligere end deres klassekammerater – og dermed står markant dårligere, når det kommer til at få sig en ungdomsuddannelse og komme godt videre i livet” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Hun peger på, at der er brug for et samarbejde på tværs, hvis vi fremadrettet skal styrke den sociale indsats – til gavn for de udsatte børn og unge.

“Egmont Fonden ønsker at tage et medansvar i forhold til at løse de faglige og sociale udfordringer, som udsatte børn og unge står over for. Det kan vi dog kun gøre sammen på tværs af sektorer og fagligheder,” siger Henriette Christiansen.

Fakta:

Socialpolitisk Redegørelse indeholder et overblik over, hvor mange personer, der modtager indsatser på socialområdet, hvad der kendetegner socialt udsatte og mennesker med handicap, og hvordan indsatserne virker.

Redegørelsen vil udkomme hvert år og understøtter en faktuelt baseret drøftelse af, hvordan indsatsen over for de udsatte borgere kan styrkes. Samtidigt følger redegørelsen op på regeringens sociale mål, der sætter retning for udviklingen, og den vil være et redskab i prioriteringen på socialområdet, blandt andet ved de årlige satspuljeforhandlinger.