Lektiepiloter_Egmont Rapporten 2023
Foto: Tomas Bertelsen

Ny rapport: Matematikvanskeligheder bremser unges vej til uddannelse og job

09.12.2023

Børn og unge i matematikvanskeligheder har markant ringere chancer for at komme i uddannelse og job. I en ny rapport fra Egmont efterlyser børn bedre støtte og kommer med 10 gode råd.

Én ud af syv børn og unge i grundskolen har så svært ved matematik, at det kan gå ud over deres livsmuligheder. Det viser en ny, omfattende undersøgelse udført af VIVE til Egmont Rapporten 2023, der kortlægger, hvordan over 700.000 unge har klaret sig efter 9. klasse.  

Undersøgelsen viser blandt andet, at unge i matematikvanskeligheder har 44 procentpoint lavere sandsynlighed for at bestå folkeskolens afgangseksamen i forhold til elever, der har middel matematikfærdigheder. De har 37 procentpoint lavere sandsynlighed for at have afsluttet en ungdomsuddannelse ti år efter 9. klasse. Og de har 18 procentpoint lavere sandsynlighed for at være i job eller uddannelse 15 år efter. 

”Tallene peger på, at børn og unge i matematikvanskeligheder har brug for bedre støtte. Og børnene i Egmont Rapporten 2023 efterlyser det selv, så det skal vi tage alvorligt. Derfor vil vi opfordre politikerne – i samarbejde med aktører på området - til at bringe håndteringen af matematikvanskeligheder ind i forhandlingerne om regeringens nye kvalitetsprogram for folkeskolen. Så flere børn og unge kan komme videre i ungdomsuddannelse”, siger direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen. Egmont Fonden vil de kommende år selv støtte børn og unge i matematikvanskeligheder.  

ONDT I MAVEN OG FRYGT FOR "IKKE AT BLIVE TIL NOGET"
Matematikvanskeligheder kan også påvirke børns og unges trivsel, viser Egmont Rapporten 2023, hvor 25 børn og unge er blevet interviewet. De fortæller blandt andet om ondt i maven inden matematiktimen, om at blive koblet af faget og fællesskabet og om frygten for ‘ikke at blive til noget’. Rapporten peger også på, at der kan være mange forskellige årsager til matematikvanskelighederne. Vanskelighederne kan ramme alle, men ofte rammer de børn og unge, der i forvejen har det svært pga. fx sociale, kognitive eller psykologiske udfordringer.  

BØRN I MATEMATIKVANSKELIGHEDER SKAL OPSPORES OG HAVE MÅLRETTET STØTTE
Heldigvis kan mange blive bedre til matematik, hvis de får den rette støtte. Eksperter i rapporten opfordrer til, at der bliver sat målrettet ind for at hjælpe børn og unge i matematikvanskeligheder, og at eleverne opspores tidligt. Det bakker børnene i Egmont Rapporten op om, ligesom et ungepanel til rapporten har udviklet 10 gode råd til, hvordan skoler, lærere og forældre kan støtte dem.  

”Vi hører fra børn og unge i Egmont Rapporten 2023, at de gerne vil blive bedre til matematik - også selvom det er svært og har givet ondt i maven gennem lang tid. Derfor bør det afdækkes, hvordan børn i matematikvanskeligheder bedst opspores, og hvordan man hjælper den enkelte bedst muligt. Ligesom børnenes involvering og motivation med fordel kan styrkes. Børnene og de unge peger selv på, at der skal være tryghed i klassen, at det skal være sjovt at lære, og at de skal kunne forstå koblingen fra lærebøgerne til, hvad man kan bruge matematikken til i hverdagen”, opsummerer Heidi Sørensen.

Læs ungepanelets 10 gode råd til mere støtte i matematikvanskeligheder her.

Fakta  
Om børn og unge i matematikvanskeligheder 

  • Det skønnes, at ca. 15 % af børn og unge i grundskolen er i længerevarende matematikvanskeligheder.  

  • Matematikvanskeligheder kan bunde i mange forskellige årsager: Fx undervisningen, støtten og læringsmiljøet i både skolen og derhjemme såvel som psykologiske, kognitive/neurologiske, sproglige og sociale udfordringer.   

  • Matematikvanskeligheder viser sig ofte allerede i de tidlige skoleår, og dårlige resultater i matematik i 9. klasse kan ofte spores helt ned i indskolingen.  

Om Egmont Rapporten 2023  

Egmont Rapporten 2023 sætter fokus på børn og unge i matematikvanskeligheder med nye undersøgelser udarbejdet for Egmont samt interviews med bl.a. eksperter, børn, forældre og kommuner.  

Om Egmont 

Egmont er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål: at udvikle medier og støtte børn og unge i udsatte positioner. Hele overskuddet fra vores medieforretning bliver geninvesteret eller går til at hjælpe børn og unge i Skandinavien med at få en uddannelse og et godt liv.

Mere information

Kommunikations- og pressechef i Egmonts Fondssekretariat, Tine Pind Jørum, tlf. 2711 6896, e-mail tj@egmont.com

HENT OG LÆS RAPPORTEN HER

Egmont Rapporten 2023

REGN MED OS

Læs om rapporten her