Ny pulje til lokale indsatser med fokus på den gode skolestart
Fotograf: Tomas Bertelsen

Ny pulje til lokale indsatser med fokus på den gode skolestart

29.10.2019

Alle børn fortjener en god skolestart. Derfor opretter Egmont Fonden en pulje med fem mio. kr., så skoler, dagtilbud, foreninger, forældregrupper, PPR, kommuner og andre kan skabe indsatser, der bidrager til en god skolestart for alle børn.

Hvert år starter cirka 62.000 danske børn i skole. Langt de fleste af dem har en god start på skolelivet, men et mindretal på 11,6 pct. trives ikke, viser nye tal i Egmont Rapporten 2019 ’NÅR STORE BLIVER SMÅ – giv alle børn en god skolestart’. Det vil Egmont Fonden gerne bidrage til at ændre. 

Børn med udfordringer ved skolestart er ofte kendetegnet at have konflikter med deres kammerater, lærere og forældre. De har oplevet at være kede af det og mangle selvtillid.

For at sikre alle børn en god start på skolelivet har Egmont Fonden oprettet en pulje på fem millioner kroner til lokale indsatser. Puljen skal fremme skoler, dagtilbud, foreninger, forældregrupper, PPR og kommuners mulighed for at skabe aktiviteter på skolestartsområdet. 

”Vi arbejder for, at alle børn skal have en god skolestart. Med vores nye pulje vil vi bakke op om lokale indsatser, som vil gøre en konkret og mærkbar forskel for de børn, der enten er i risiko for en dårlig skolestart eller som faktisk oplever lav skoletrivsel”, siger Mads Espersen Lyager, programchef i Egmont Fonden og ansvarlig for den gode skolestart-pulje.

Egmont Fonden ser skolestarten som en flerårig periode fra barnets sidste år i dagtilbud til og med indskolingen.

Lokale indsatser skal give alle børn en god skolestart
Puljen på de fem millioner kroner kan søges til nytænkende indsatser inden for tre områder med særligt fokus på børn i mistrivsel:

 • Børn i risiko for en dårlig skolestart skal opspores og støttes før skolestart
 • Børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt
 • Intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne

Indsatserne skal spille sammen med viden om udfordringer ved skolestart fra Egmont Rapporten 2019 ’NÅR STORE BLIVER SMÅ – giv alle børn en god skolestart’. Find rapporten her.

Hvis man er interesseret i at søge puljen, skal man sende sin idé til Egmont Fonden senest den 1. december 2019. Anmoder Egmont Fonden om en mere detaljeret ansøgning, er ansøgningsfristen den 12. januar 2020.

Egmont Fonden forventer samlet set at give mindst 10 bevillinger under denne pulje.

Brug for mere viden?
Har du spørgsmål eller brug for mere viden, kan du kontakte programchef Mads Espersen Lyager på mel@egmontfonden.dk eller 2384 3376.

Læs mere om Egmont Fondens fokus på den gode skolestart her.

Download twopager om Egmont Fondens pulje med fokus på den gode skolestart her.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem kan søge puljen? 
  Puljen kan søges af lokale aktører som fx skoler, dagtilbud, forældregrupper, PPR og kommuner. Nationale aktører er også velkomne til at kontakte Egmont Fonden for en uforpligtende dialog om støttemuligheder på området, men de vil ikke blive taget i betragtning under denne pulje. 
   
 • Hvad kan man søge til? 
  Der kan søges om støtte til lokale indsatser, der bidrager til, at alle børn får en god skolestart. Indsatserne skal have et stærkt børneperspektiv. Læs Egmont Fondens strategi for børne- og ungeinddragelse her.
   
 • Hvor meget kan man søge? 
  Der kan søges om støtte på op til 500.000 kr. pr. indsats, men Egmont Fonden byder også indsatser velkommen, der har et mindre økonomisk omfang end dette. Indsatserne kan være kortvarige eller flerårige.
   
 • Hvad lægger Egmont Fonden vægt på? 
  I udvælgelsen vil Egmont Fonden bl.a. skele til, om indsatsens forventede resultater står mål med indsatsens udgifter. Derudover skal indsatsen leve op til Egmont Fondens mål for den gode skolestart. Find dem her. Det vil blive vurderet positivt, hvis der indgår medfinansiering i ansøgningen. Dette bør fremgå af budgettet.
   
 • Hvem sender man sin idé til? 
  For at søge skal du benytte Egmont Fondens digitale ansøgningsskema. Det er vigtigt, at du på forhånd udfylder skemaet, da du ikke kan gemme undervejs. Hent skabelon her
   
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?
  1. dec. 2019: Frist for indsendelse af idé 
  6. dec. 2019: Ansøgere får svar på idé
  12. jan. 2020: Frist på anmodet ansøgning
  12. marts 2020: Ansøgere får besked om potentiel støtte