sba-web

Ny forældreindsats skal gøre unge uddannelsesparate

19.09.2018

Forældre er væsentlige, når unge gennemgår intensive læringsforløb for at blive uddannelsesparate. Ny indsats skal klæde forældrene på, så de unges faglige fremskridt kan fastholdes.

Efterspørgslen er blevet hørt.

Sådan lyder meldingen, efter at Ungdomsskoleforeningen netop har igangsat en såkaldt forældrekupé.

Indsatsen er en del af Læringslokomotivet, som startede sidste år og er et intensivt læringsforløb for unge, der er i risiko for ikke at blive erklæret uddannelsesparate.

I skoleåret 2016/2017 blev 28 procent af eleverne i 8. klasse og 18 procent af eleverne i 9. klasse ifølge tal fra Undervisningsministeriet vurderet til at være ikke-parate til en ungdomsuddannelse.

Men hvis tallet skal minimeres, og hvis de unge fra læringsforløbet fortsat skal fastholde deres faglige fremskridt, skal forældrene inddrages. Det kom til udtryk i tilbagemeldingerne efter det seneste år med Læringslokomotivet.

Her gav flere forældre udtryk for, at de ofte stod på sidelinjen uden at vide ret meget om, hvad deres børn lavede under forløbet. I stedet efterlyste de mere viden om børnenes læring, så de i højere grad kunne have mulighed for at hjælpe og støtte deres barn efter forløbet.

"Forældrene kender den unge bedst, og har muligheder for at understøtte den unge - ikke bare i relation til skole, kammerater og fritidsinteresser, men også i hverdags- og familierelaterede aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at de får redskaber til at kunne støtte deres børn", siger Lars Buchholt Kristensen, som er formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse.

Forældre roser nyt tiltag
I dag er 18 af landets ungdomsskoler en del af Læringslokomotivet, heraf tilbyder 10 af skolerne den nye forældrekupe. Én af disse er Københavns Ungdomsskole, hvor Pernille Wall og Maria Lagermann er blandt de mindst 20 deltagende forældre.

Begge kvinder er ikke i tvivl om, at det er et vigtigt initiativ. 

"Jeg kan mærke, at det har en kæmpe betydning for både mig og min datter. Jeg håber at blive stærkere som forældre, så jeg kan være så godt forberedt som muligt i forhold til at støtte hende", siger Pernille Wall.

"Det er rart at være en del af processen og ikke bare være ude på sidelinjen og ikke vide noget", tilføjer Maria Lagermann, som er papmor til 13-årige Charlie Håkan Porter.

Også hendes søn, Charlie Håkan Porter, er spændt på, hvilken betydning det vil få, at hans forældre nu også er med, når han er på Læringslokomotivet.

"Det er rart, at vi kan gøre det sammen, så jeg ikke er alene om det".

De andre deltagende ungdomsskoler er Skanderborg Ungdomsskole, Slagelse Ungdomsskole, Silkeborg Ungdomsskole, Ungdomsskolen Kolding, Tønder Ungdomsskole, Guldborgsund Ungdomsskole, Mariagerfjord Ungdomsskole og Frederikshavn Ungdomsskole.

Forældre bør støtte unges skolegang
Med den nye indsats bliver forældrene inddraget før, under og efter de unges læringsforløbet. Det foregår gennem fem møder.

I alt deltager mindst 190 forældre i indsatsen. Her lærer de blandt andet, hvor vigtig positiv forældreopbakning er, og de får konkrete redskaber til, hvordan de kan støtte op om de unges læringsprojekt. De lærer også, hvordan de på sigt bliver i stand til at hjælpe i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Derudover får forældrene mulighed for at blive en del af et frivilligt netværk med andre forældre til børn og unge på Læringslokomotivet.

Egmont Fonden har givet 1,3 millioner kroner til indsatsen, og direktør Henriette Christiansen er enig i, at det er afgørende, at forældrene støttes i at bakke op om deres børns skolegang.

"Forældre er vigtige, hvis alle unge skal have mest muligt ud af intensiv læring på længere sigt. Derfor er det afgørende, at forældrene bliver klædt godt på til opgaven - og det er det, der nu afprøves gennem forældrekupeen. Vi håber, at flere unge på den måde bliver rustet til at tage en ungdomsuddannelse".

For yderligere oplysninger kontakt:
Hanne Kirk, programleder hos Ungdomsskoleforeningen, hk@ungdomsskoleforeningen.dk, tlf. 2147 1149
Jane Bruun Elkjær, kommunikationskonsulent hos Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, jbe@egmontfonden.dk, tlf. 5158 0611