2018 Småbørnsløftet
Tomas Bertelsen

Ny banebrydende indsats skal skabe bedre småbørnsliv på Bornholm

16.12.2019

Bornholms Regionskommune og Egmont Fonden indgår tæt samarbejde om fireårigt udviklingsprogram kaldet De små børns Bornholm. Det skal give alle Bornholms små børn lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Parterne investerer samlet 25 mio. kr. i programmet, der kan blive model for andre kommuner.

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Omkring 30 % af alle børn i kommunens daginstitutioner er på den ene eller anden måde i mistrivsel – eller der er bekymring for mistrivsel. Bornholms børn har derfor en øget risiko for at komme dårligt fra start i livet.

Det skal et langvarigt og banebrydende udviklingsprogram med navnet De små børns Bornholm forsøge at gøre op med. Med indsatsen ønsker Bornholms Regionskommune og Egmont Fonden at bidrage til Småbørnsløftets mål om, at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Bornholms Regionskommune er én af i alt 19 kommuner, der har tilsluttet sig Småbørnsløftet, som Egmont Fonden er medinitiativtager til. Med De små børns Bornholm går Bornholms Regionskommune nu forrest i forsøget på at gentænke, videreudvikle og styrke kommunens og civilsamfundets evne til at løfte ikke alene øens sårbare familier men alle småbørnsfamilier. For Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, har det i flere år været en mærkesag at forbedre mulighederne for alle små børn på Bornholm. Derfor er det for borgmesteren forbundet med stor glæde at kunne være med til at sætte et så omfattende udviklingsprogram i gang. Winni Grosbøll siger:

”Med De små børns Bornholm lægger vi op til en ambitiøs indsats med at understøtte det gode, trygge og stimulerende børneliv med særlig fokus på de første 1.000 dage, som er afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Det langsigtede mål er, at børnene vil klare sig bedre i skolen, og i livet. Jeg er meget stolt og utrolig glad over, at programmet nu bliver en realitet. jeg har store forhåbninger til de kommende års indsats.”

I forprojektet har et bredt udsnit af øens småbørnsfamilier, ledere og medarbejdere på tværs af kommunale fagligheder, lærer- og pædagogstuderende og civilsamfundsaktører bidraget til udviklingen af programindsatsen. Egmont Fonden, der har finansieret forprojektet, har store forventninger til De små børns Bornholm, fortæller direktør Henriette Christiansen:

”Egmont Fonden er én af initiativtagerne til Småbørnsløftet og glæder sig derfor over at kunne støtte den ambitiøse og nyskabende storskalaindsats kaldet De små børns Bornholm, som skal skabe forbedringer for alle børn på Bornholm. Det er ikke tilfældigt, at vi støtter på Bornholm. Her er der et meget stort støttebehov blandt de små børn og samtidig politisk opbakning til dette store forandringsprojekt. Hvis indsatsen virker for de bornholmske børn, er det desuden vigtigt for os, at den spredes til andre dele af landet, så den kan komme alle små børn til gavn.”

Målet er, at erfaringerne fra Bornholms Regionskommune kan spredes til andre kommuner, og Kommunernes Landsforening hilser programmet velkommen, fortæller Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL ́s Børne- og Undervisningsudvalg.

Han siger:

”Det er vigtigt, at vi i kommunerne giver alle børn den bedst mulige start på livet. Det, ved vi, har stor betydning både på den korte og den lange bane. I vores dagtilbud har vi et særligt ansvar for, at de børn, der kommer fra en sårbar familiebaggrund, får gode muligheder for læring, trivsel og udvikling. Derfor ser vi også i KL frem til at følge projektet og erfaringerne fra Bornholm, som jeg håber kan give inspiration til andre kommuner, der står med lignende udfordringer.”

Egmont Fonden bidrager med halvdelen af projektets økonomi, som i alt løber op i 25 mio. kr. Bornholms Regionskommune finansierer selv den anden halvdel. De små børns Bornholm er forankret i Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune og gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. I korte træk vil projektet koncentrere sig om fire indsatsområder:

  • Tidlig indsats og opsporing
  • Udvikling af dagtilbudsområdet
  • Kobling af almen- og myndighedsområdet
  • Netværksskabelse og civilsamfund

Læs baggrundspapir om programmet, De Små Børns Bornholm her.

Yderligere kommentarer og informationer:
Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune, mobil 3018 1979.
Ann Rubæk-Nielsen, leder af dagtilbud Bornholms Regionskommune mobil 3018 1781.
Marie Louise Andergren Andersen, kommunikationschef i Egmont Fonden, mobil 2491 5652.
Line Oxholm, pressechef i Kommunernes Landsforening, mobil 3370 3536.