Rose fattigdom Egmont Fonden
Foto: Tomas Bertelsen

Ny analyse: Den økonomiske krise går hårdt ud over børn

03.12.2022

Børn fra økonomisk trængte familier lider større afsavn i dag end for et år siden. Det viser en ny undersøgelse, som Egmont Fonden har fået udarbejdet. Krisen betyder, at familier må skære ned på basale fornødenheder, og for mange børn betyder krisen også, at de får sværere ved at være en del af børnefællesskaberne og få minderige oplevelser, fx i forbindelse med julen.

Mange danskere har gennem det sidste år oplevet, at privatøkonomien er kommet under pres på grund af stigende inflation og høje energipriser. For en stor gruppe danskere betyder det økonomiske pres, at de må træffe valg, som påvirker deres børn. Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll har udført for Egmont Fonden i samarbejde med Dansk Folkehjælp. Her har over 4.700 forældre fra økonomiske trængte familier, svaret på spørgsmål om den økonomiske krises indflydelse på deres dagligdag.

Egmont Fonden har i over 100 år haft fattigdomsbekæmpelse som en rød tråd i arbejdet for børn og unge.  Og det er med det udgangspunkt, at fonden i en økonomisk udfordrende tid har fået gennemført undersøgelsen, fortæller Henriette Christiansen, der er direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration:

”I mere end 100 år har Egmont Fonden arbejdet med at bekæmpe fattigdom, fordi fattigdom påvirker trivsel og skolegang negativt for børn. Vi har fået gennemført denne undersøgelse for at sikre ny og opdateret viden om de afsavn, som mange børn og familier oplever. En viden, som kan være afsæt for yderligere støtte fra fondens og andres side.”

I undersøgelsen svarer 58 pct., at den nuværende økonomiske situation har betydet, at deres børn får mindre mad set i forhold til for et år siden. 16 pct. fortæller, at deres børn inden for de seneste tre måneder har måttet undvære måltider, fordi de ikke havde råd. Og 54 pct. svarer, at børnene har måttet undvære at få frugt og grønt hver dag.

Samtidig har mange af forældrene valgt at uddybe deres svar med beretninger om, hvordan de som forældre selv undlader at spise, så der er mad til deres børn, ligesom mange skriver, at de ikke har råd til at holde jul for deres børn.

Børns sociale liv under pres
Også børnenes mulighed for at indgå i fællesskaber med deres kammerater og få mindeværdige oplevelser bliver påvirket af den økonomiske krise. Undersøgelsen viser nemlig, at familierne må prioritere fritidsaktiviteter og oplevelser med venner fra i det stramme budget. Samlet set siger 39 pct. af forældrene, at deres børn på grund af familiens økonomiske situation er mindre sammen med deres venner end for et år siden.

59 pct. af forældrene til børn mellem 6 og 17 år fortæller, at deres børn inden for de seneste tre måneder har måttet undvære deres fritidsaktiviteter, som fx fodbold, svømning eller gymnastik, fordi der ikke var råd til det. 62 pct. angiver, at de har måttet undlade at have børnenes venner til mad og overnatning på grund af familiens økonomiske situation. Og 65 pct. har inden for det sidste år måttet undlade at holde fødselsdag for klassen eller kammerater på grund af økonomi.

Forældrene vurderer også, at situationen påvirker børnenes trivsel – 50 pct af alle forældrene fortæller, at deres børn trives dårligere nu end for et år siden på grund af familiens økonomiske situation. Og 75 pct. oplever, at deres børn kan deltage mindre i fritidsaktiviteter, biografture og skoleudflugter nu end for ét år siden.

Julehjælp, nabohjælp og handletank
De nye tal vidner om pressede familier, og de åbne svar fortæller en historie om forældre, der er bekymrede for julen af økonomiske årsager. Henriette Christiansen mener derfor, de nye tal kalder på handling fra mange sider, og Egmont Fonden har allerede sat gang i de første initiativer:

”Udover den akuthjælp, som vi i Egmont Fonden i forvejen giver til en række samarbejdspartnere, har vi som en reaktion på undersøgelsen valgt at give en ekstraordinær donation til julehjælp på 1 mio. kroner, som vil blive suppleret med langsigtet støtte. Vi håber, at mange andre vil følge trop og give julehjælp netop i år.”

Henriette Christiansen understreger samtidig behovet for at kombinere den akutte hjælp med en mere langsigtet indsats over for børn og familier, der lever i fattigdom:

”Egmont Fonden har øremærket 100 mio. kr. frem til 2025 til at støtte en række partnerorganisationer, der dermed kan yde akut og direkte hjælp til fattige familier kombineret med tilbud om mere langsigtet støtte til familierne fx i form af netværksaktiviteter. Samtidig støtter fonden længerevarende initiativer i skolen og i fritidslivet, så børn fra fattige familier kan blive en del af fællesskabet.”

Fonden har derudover igangsat en handletank for børn i fattigdom med fokus på, hvad man kan gøre for at sikre at børn, der lever i økonomisk fattigdom, får bedre adgang til oplevelser og fællesskaber. Handletanken vil medvirke til at øge opmærksomheden på problemstillingen, dele viden og inspiration og endelig igangsætte og sprede initiativer, som kan gøre en forskel for børnene.

Kontaktperson
Impactchef Heidi Sørensen, hs@egmontfonden.dk, tlf.  5371 2405

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll for Egmont Fonden i samarbejde med Dansk Folkehjælp. Den består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.766 økonomisk trængte børnefamilier, som er på overførselsindkomst og har søgt hjælp hos Dansk Folkehjælp. Undersøgelsen er ikke nødvendigvis repræsentativ for alle økonomiske trængte børnefamilier, men giver et solidt indblik i, hvordan børnefamilier, der modtager overførselsindkomst, oplever økonomi og afsavn.

Hent hele undersøgelsen her.

Om Egmont Fondens indsats på fattigdomsområdet
Egmont Fonden giver direkte økonomisk støtte til familier, børn og unge i udsatte positioner. Støtten uddeles gennem en række udvalgte partnerorganisationer, som sikrer, at midlerne går direkte til børn, unge og familier i nød, og at der er langsigtet støtte tilkoblet. Støtten gives efter individuel vurdering til fx babyudstyr, skoleudstyr, støtte fritidsaktiviteter, julehjælp, ferieophold, oplevelser med nære relationer, studieture, IT-hjælpe-midler mv. Egmont Fonden har i 2022 bevilget støtte for i alt 28 mio. kroner via En Håndsrækning. Samarbejdsorganisationerne er:

  • Røde Kors i Danmark
  • Mødrehjælpen
  • Børnehjælpsdagen
  • Efterskoleforeningen
  • Fonden for Socialt Ansvar
  • Dansk Folkehjælp
  • Norske Kvinners Sanitetsforening (Norge)
  • Sveriges Stadsmissioner (Sverige

Egmont Fonden støtter også Skole og Forældre, der de kommende tre år står i spidsen for en ny indsats “FÆLLES-SKABET”. Målet er at udvikle et materiale til forældre, som skal øge bevidstheden og ændre kulturen hos forældre, børn og lærere, så flere børn inddrages i sociale aktiviteter uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Egmont Fonden støtter Skole og Forældre med 3,9 mio. kroner.