Sommerferieanalyse Artikelbillede
Foto: Modelbillede, Allan Mas

Ny analyse: Børn i fattigdom savner sommerferieaktiviteter

29.05.2023

Mens landets børnefamilier er i fuld gang med at planlægge sommerferien, kan mange børn i fattigdom se frem til en lang sommer på værelset. Ny undersøgelse peger på, at sommeren for børn i økonomisk trængte familier er en tid uden aktiviteter og et savn efter oplevelser med familie og venner, der ikke er råd til.

”Jeg havde ingen steder at tage hen. Jeg gik ingen steder og sad bare derhjemme”. Sådan lyder det om sidste sommer fra et af de over 1.000 børn fra økonomisk trængte familier, der sammen med over 7.000 forældre i en ny undersøgelse fortæller om deres oplevelser og drømme om sommerferien.  

Undersøgelsen viser blandt andet, at over 80 % af familierne ikke var på en uges sommerferie sidste år, fordi der for de flestes vedkommende ikke var råd.  40 % af børnene var udelukkende hjemme, og deltog ikke i andre aktiviteter som fx udflugter fra hjemmet. En femtedel kan ikke nævne en eneste god oplevelse fra deres sommerferie sidste år. 

”Det er bekymrende, at så mange børn må tilbringe sommeren derhjemme uden at komme på ferie eller noget så simpelt som en dagstur med familien. Når børn i fattigdom ikke får nogle helt basale ferieoplevelser med deres familie og venner, kommer de til at stå uden for de fællesskaber, som andre børn er en del af, og som er afgørende for en barndom i trivsel”, siger Heidi Sørensen, konstitueret direktør i Egmont Fonden, der i samarbejde med Rambøll og Dansk Folkehjælp står bag undersøgelsen.  

På trods af at over 80 % af forældrene i undersøgelsen er enige i, at deres børn savnede oplevelser i sommerferien sidste år, fortæller knap 40 %, at de igen i år udelukkende skal være hjemme på grund af økonomi. Et stigende antal familier søger desuden om økonomisk hjælp til ferien. 

”Dansk Folkehjælp hjælper hvert år mange økonomisk trængte børnefamilier med at komme på sommerferie, men behovet for hjælp er langt større. Det bekræfter, at alt for mange børn fortsat vokser op i fattigdom. Det skaber mistrivsel, ensomhed og udenforskab og trækker ofte negative spor ind i børnenes voksne liv. Det kalder på politisk ansvar og på, at vi fortsætter med at sammentænke direkte hjælp med mere helhedsorienterede sociale indsatser”, siger Mirka Mozer, generalsekretær i Dansk Folkehjælp. 

Drømmer om en sommerferie som alle andre 

Mange af børnene i undersøgelsen drømmer om en sommerferie, som mange andre børn har. For over halvdelen af børnene er det vigtigt at opleve noget spændende i sommerferien i år. For 38 % er det vigtigt at være sammen med familien, 33 % vil gerne opleve noget, de kan fortælle om i skolen, og 30 % vil gerne lave noget andet, end det, de plejer at lave til hverdag. Knap en tredjedel af børnene taler dog sjældent eller aldrig med deres forældre om deres ønsker til sommerferien, hvis de ved, at forældrene ikke har råd.  

”Børnenes ønsker er ikke ekstravagante. Selvom mange selvfølgelig gerne vil en tur til udlandet, efterlyser de hovedsageligt relativt beskedne sommerferieoplevelser som at opleve noget sammen med familien, komme en tur i sommerhus, eller lave noget spændende, de kan fortælle om i skolen efter ferien. Oplevelser, der giver dem et afbræk fra hverdagen og understøtter fællesskabet i familien og blandt vennerne”, siger Heidi Sørensen fra Egmont Fonden. 

Læs hele rapporten her

Hvad siger børnene i undersøgelsen? Læs børnenes perspektiv her

For mere information 

 • Presse- og kommunikationsansvarlig i Egmont Fonden, Tine Pind Jørum tj@egmontfonden.dk tlf. 2711 6896. 

Om undersøgelsen 

 • Undersøgelsen af økonomisk trængte børnefamiliers sommerferie er udarbejdet i samarbejde mellem Egmont Fonden, Rambøll og Dansk Folkehjælp. Rapporten bygger på besvarelser fra 7.689 forældre og 1.027 børn i Danmark. De deltagende børnefamilier er alle registreret i Dansk Folkehjælps database, fordi de har søgt støtte fra Dansk Folkehjælp inden for de sidste tre år.  

 • Alle familierne er på en form for overførselsindkomst, og 97 % af familierne har en samlet husstandsindkomst på mellem 0 og 249.999 kr. Undersøgelsen er ikke nødvendigvis repræsentativ for alle økonomiske trængte børnefamilier, men giver et solidt indblik i, hvordan mange af disse børnefamilier oplever deres sommerferie. 

Om Egmont Fonden 

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der i over 100 år bekæmpet fattigdom og konsekvenserne for børn og unge, der vokser op i fattigdom. Fonden giver gennem en række partnerorganisationer direkte økonomisk støtte til familier, børn og unge i udsatte positioner og har i 2022-25 øremærket op til 100 mio. kr. via programmet En Håndsrækning, så børn i udsatte positioner blandt andet kan få gode sommerferieoplevelser, gå til fritidsaktiviteter, få oplevelser med nære relationer og meget andet. 

Samarbejdsorganisationerne er: 

 • Røde Kors i Danmark 

 • Mødrehjælpen 

 • Børnehjælpsdagen 

 • Efterskoleforeningen 

 • Fonden for Socialt Ansvar 

 • Dansk Folkehjælp 

 • Norske Kvinners Sanitetsforening (Norge) 

 • Sveriges Stadsmissioner (Sverige)