topiger-web

Millionløft skal sikre bedre indlæring og skolegang for udsatte børn og unge med traumer

22.08.2017

Med et samlet støttebeløb på 22,7 millioner fra Egmont Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond og egenfinansiering igangsætter Socialforvaltningen i Københavns Kommune over de næste fem år udviklings- og forskningsprojektet ”Styrket indlæring, bedre skolegang”, der skal hjælpe 1.000 udsatte børn og unge med traumer.

Traumer er en hindring for læring og robusthed
Det antages, at 5-10 procent af alle børn udvikler traumer som følge af vold, seksuelle eller følelsesmæssige misbrug og andre former for omssorgsvigt. Traumer, som kan spænde ben for børnenes evne til at lære, danne gode relationer og fungere i skolen, fordi børnene ofte har problemer med at forholde sig i ro eller deltage konstruktivt i et sociale fællesskab med andre børn og voksne. Med andre ord har disse børn dårligere forudsætninger for en succesfuld skolegang.

Fokus på styrket indlæringsevne og god skolegang
Projektet ”Styrket indlæring, bedre skolegang” forventes søsat dette efterår af Socialforvaltningen i Københavns Kommune i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Formålet er, at skabe de bedste forudsætninger for, at traumatiserede børn og unge får styrket deres indlæringsevne og dermed sikre, at de på sigt ikke ender i højrisikogruppen for skolefrafald, arbejdsløshed eller kriminalitet. Over de næste fem år vil 1.400 medarbejdere som eksempelvis pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykologer og sagsbehandlere blive opkvalificeret i at opspore, identificere og stabilisere børn med traumer.  
Egmont Fonden har støttet initiativet med 7,5 mio. kroner og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration, siger om initiativet:

Egmont Fonden er glad for at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ. Det er målrettet en meget udsat kernemålgruppe for fonden, nemlig børn og unge med alvorlige sociale, personlige og læringsmæssige problemer pga. traumatisering. Vi glæder os over, at den nye metode nu kan afprøves og implementeres i to danske kommuner, og vi håber, at den på længere sigt kan spredes og komme mange børn og unge til gavn i hele landet.”

Brug for en helhedsindsats
Forskning viser, at traumer kan have en negativ indvirkning på andre børn og ofte går i arv. Initiativet arbejder derfor på, at forældrene og den øvrige familie indgår som centrale faktorer i behandlingen og stabiliseringen af barnet. Behandlingen tager dog afsæt i barnets egen indre motivation om at bearbejde traumet. Det er derfor også barnet – med støtte fra professionelle-, der afgør, hvem af familiemedlemmerne, der skal inddrages i behandlingen.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune og har forventet opstart efteråret 2017. Målet er at bane vejen for udbredelse af indsatsen til andre kommuner, store som små.