sk-c3-a6rmbillede-202017-02-06-20kl.-2011.19.57

Medieskole skal give anbragte unge en stærkere stemme

06.02.2017

Med støtte fra Egmont Fonden arrangerer Information i foråret et medieskoleforløb for anbragte og tidligere anbragte unge. Målet er at træne dem i at begå sig i medierne og give dem en stærkere stemme i den offentlige debat. 

Information vil med støtte fra Egmont Fonden bidrage til, at anbragte og tidligere anbragte unge får en stærkere stemme i den offentlige debat.

Derfor arrangerer Information i løbet af foråret et medieskoleforløb for anbragte og tidligere anbragte unge, hvor de vil blive trænet i at komme til orde og i at begå sig i medierne.

Det er der brug for. For på trods af lovfæstet ret til og tilstedeværelse af formaliserede kanaler for inddragelse viser flere undersøgelser nemlig, at udsatte børn og unge ikke inddrages i et omfang, så de føler sig set og hørt. Det gælder også, når man kigger på udsatte børn og unges stemme i medierne. En undersøgelse af dækningen af socialt udsatte børn og unge i medierne fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Trygfonden viser således, at de børn og unge, historierne drejer sig om, fylder langt mindre end myndighedspersoner og eksperter i mediedækningen. I medierne bliver der med andre ord talt om og ikke med de udsatte børn og unge. Hermed mistes vigtig viden og erfaringer om, hvad det vil sige at vokse op som socialt udsat.

“Det er vigtigt, at få anbragte børn og unges stemme tydeligere frem i den offentlige debat. Vi har brug for deres viden om, hvad det vil sige at vokse op som anbragt, hvis vi skal lykkes med at skabe positive forandringer, som kan styrke deres læring og livsduelighed. Det håber vi, at medieskolen kan hjælpe til,” siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Medieskolen er en del af et samlet initiativ, der har fokus på anbragte børn og unge. Information afholder udover medieskolen en debatrække, som i løbet af foråret vil sætte fokus på, hvad det vil sige at være anbragt. Derudover samler Information erfaringerne fra medieskoleforløbet i en manual om, hvordan udsatte børn og unge bedst hjælpes til at komme til orde i den offentlige debat. Manualen distribueres til centrale aktører, der arbejder på området fx kommuner, organisationer og eksperter. Egmont Fonden støtter initiativet med 308.400 kr.

Læs mere om medieskolen her.