dreng

Mary Fonden styrker projekt for børn med et lille sprog

29.01.2019

Et lille sprog kan have store konsekvenser for små børns trivsel og senere skolegang. Med en ny, stor donation fra Egmont Fonden vil Mary Fonden over de næste tre år skærpe indsatsen for de sprogligt mest udfordrede børn.

Flere små børn i danske dagtilbud vil i fremtiden få styrket deres kommunikative evner gennem gode læseoplevelser og leg. Det sker, når Mary Fonden med støtte fra Egmont Fonden over de næste tre år videreudvikler og udbreder projekt LæseLeg, så det når endnu flere af de allermest sprogligt udfordrede børn. Egmont Fonden har doneret 5.715.000 kr. til indsatsen.

”Alle børn har brug for at kunne sætte ord på deres tanker og følelser – og mangel på sprog kan være en hindring i forhold til at indgå i fællesskabet og i at udvikle det enkelte barns fulde potentiale. Vi ved, at LæseLeg virker, men vi har også en begrundet antagelse om, at vi kan målrette programmet endnu mere til de børn, der er sprogligt allermest udfordret,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

LæseLeg, der siden 2012 har hjulpet pædagoger med at styrke børns sprog og relationer, er baseret på den anerkendte metode dialogisk læsning, der handler om at læse billedbøger på en måde, der involverer børn i samtaler om bogen, kombineret med kreative aktiviteter og leg.

Tidligere følgeforskning har vist, at LæseLeg har en positiv effekt på børns ordforråd, selvtillid og sociale relationer, men peger også på, at effekten for de sprogligt mest udfordrede børn, herunder tosprogede, kan styrkes.

”Egmont Fonden har tiltrådt Småbørnsløftets mål om, at alle småbørn skal have et godt børneliv og udvikle de nødvendige forudsætninger for en god skolegang. En alderssvarende sproglig udvikling er helt afgørende for dette. Vi håber, at LæseLeg med vores støtte kommer til at bidrage markant til, at ikke mindst udsatte børn tidligt i livet får den sproglige støtte, som de har behov for,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Donationen fra Egmont Fonden vil bl.a. gå til udvikling af et nyt LæseLeg-kursus for pædagogisk personale, øget fokus på forældreinddragelse, samarbejde med kommuner og eksperter samt en fokusering af LæseLeg-materialerne ift. tosprogede børn. Det hele vil bygge ovenpå de eksisterende erfaringer og på dialog med pædagoger, forældre og ikke mindst børnene selv.

I udviklingen vil der desuden blive lagt vægt på at tilpasse LæseLeg til den styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i 2018. Undervejs i projektperioden vil effekten på såvel børnenes sprog som deres sociale relationer blive undersøgt for at afdække, hvad der virker og evt. udfordrer.

Den forstærkede LæseLeg-indsats bidrager til målene i Småbørnsløftet, som Mary Fonden er medunderskriver af.