Mange kan bidrage til god skolestart

Mange kan bidrage til god skolestart

17.08.2019

Civilsamfundet og frivillige kan gøre en vigtig forskel for udsatte børn i skolestarten. Det sker allerede, og der er behov for mere, vurderer formanden for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen.

Der er potentiale i at få civilsamfundet endnu mere på banen i forhold til at give alle børn en god skolestart. Frivillige har nemlig særlige muligheder for at gøre en forskel, mener Frivilligrådets formand:

"Kommunale indsatser er afgørende for at sikre udsatte børn en god start på skolelivet, men de behøver ikke at stå alene. Erfaringerne viser, at også civilsamfundsorganisationer kan yde en meget vigtig støtte til forældre og børn, som har svært ved at finde fodfæste i skolen og at honorere de krav, skolegangen stiller", siger Mads Roke Clausen.

Som eksempel fremhæver han indsatsen ”Baba – fordi far er vigtig”, hvor frivillige, primært minoritetsfædre, arbejder for at få andre fædre til at tage aktiv del i deres børns liv, herunder skolestarten. 

"Baba er en frivilligt drevet og meget professionel indsats, der når en målgruppe, der kan være svær at nå, og hvor indsatsen kan have meget stor betydning for det enkelte barn. Den slags er der brug for mere af", siger Mads Roke Clausen.

Bydelsmødre, Mødrehjælpen, Røde Kors og KFUM er også eksempler på frivillige organisationer, der arbejder med forældre i udsatte positioner i skolestarten, og det rygstød kan mange familier have brug for, vurderer han.

Mange veje til trivsel 

Frivilligrådets formand ser også et stort potentiale for civilsamfundsindsatser, der støtter de børn, som i skolestarten døjer med lav skoletrivsel. Støtten kan have mange former – både inde i skolen og i fritidslivet.

Ét eksempel på en sådan aktivitet, der øger trivsel i skolen, er det forebyggende antimobbeprogram Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Programmet er rettet mod 0-9-årige børn, deres forældre og de fagprofessionelle omkring dem.

"Her går mange aktører sammen og siger, at mobberi vil vi ikke finde os i. Det er et godt eksempel på civilsamfundets DNA: at påvirke konkret på lokalt plan – og samtidig sætte en vigtig dagsorden", siger han.

At deltage i fritidsaktiviteter og blive en del af børnefællesskabet dér kan også være en vej til bedre skoletrivsel for et barn, der er sårbart i skolestarten, vurderer Mads Roke Clausen. Også der kan civilsamfundet og frivillige gøre gavn i nogle familier, mener han. Eksempelvis som en ven, der sørger for, at barnet hver uge kommer ud ad døren og afsted til sin fritidsaktivitet.

Han understreger, at flere frivillige tæt på børn og familier i udsatte positioner vil kræve civilsamfundsorganisationer, der udviser stor omhu i udvælgelse og træning af frivillige og løbende følger, hvordan det går. Og selv da kan frivillige ikke erstatte en offentlig indsats, kun supplere den:

"Sårbare børn, der starter i skole, er små vigtige mennesker, og det er helt nødvendigt at stille høje krav både til kvaliteten af frivilligindsatsen og til den of- fentlige indsats, der foregår parallelt. Børn har ubetinget brug for dygtige pædagoger og lærere, der har tid til dem".