er16-1

Livemagasin: Hvordan bryder vi den negative sociale arv tidligt – og sammen

02.12.2016

I dag lanceres Egmont Rapporten 2016, som sætter fokus på, hvordan vi kan sætte bedre og tidligere ind med støtte overfor de udsatte børn, end vi gør i dag. 

En tidlig investering er en god investering. Indtil barnet fylder tre år er der et window of opportunity, hvor man har stor mulighed for at påvirke barnets udvikling i en positiv retning. Det viser dette års Egmont Rapport, der stiller skarpt på livsduelighed for de 0-3 årige. Forskningen, der præsenteres i rapporten, viser, at de børn, som er sprogligt bagud i tre-årsalderen har adfærdsproblemer i 11-årsalderen og klarer sig dårligere end andre børn ved folkeskolens afgangsprøve. 

Men selv om det er alment kendt, er vi i Danmark ikke lykkedes med at bryde den negative sociale arv. Det er et samfundsmæssigt svigt. 

Egmont Fonden inviterer i dag til debat og lancering af Egmont Rapporten 2016, der stiller skarpt på livsduelighed for de 0-3 årige. Med afsæt i ny forskning og nye tal peger rapporten på mulige løsninger og indsatser, vi kan lære af. Som offentlige myndigheder, fagprofessionelle, civilsamfund og forældre. 

Rapporten lanceres som et live-magasin. Vi sætter elementer fra rapporten på scenen og sætter væsentlige pointer i perspektiv – gennem interviews og indspark fra praktikere, politikere og eksperter. Det sker i Egmonthuset i dag den 6. december fra kl. 15.30-18.00. Læs hele rapporten her: Egmont Rapporten 2016.