læs for livet

Læs for Livet

Anbragte børn trives dårligere end andre børn og klarer sig dårligere i skolen. Adgang til et varieret litteraturudvalg og fritidslæsning er afgørende for succes i skolen og videre uddannelse.

Formålet

Læs for Livet donerer gratis, skræddersyede biblioteker til institutioner for udsatte børn og unge. Via bøgerne bidrager Læs for Livet til at give udsatte børn og unge gode oplevelser, øget læselyst og bedre vilkår i livet.

Gå til Læs for Livet.

200

Antal etablerede biblioteker i 2015-2019

Lyst til læsning

Flere udsatte børn og unge forventes på langt sigt at styrke deres socio-emotionelle kompetencer fx koncentrationsevne og empati samt bedre læseevner

Anbragte børn og unge

Indsatsområde

6,25 mio. kr.

Beløb

2016-2019

Periode

Aktiviteter

Læs for Livet indsamler bøger fra private, forlag, anmeldere og forfattere. Hvert bibliotek rummer ca. 400-1000 bøger. Læs for Livet bygger sit arbejde på tre indsatsområder:

  • Børneinddragelse: Børn og unge bliver hørt i processen om bogudvalget. Læs for Livet ønsker at inddrage børnene så meget og så konstruktivt som muligt.
  • Stimulerende rammer: Læs for Livet bruger rum og omgivelser til at sætte fokus på bøger og ændre børnene og de unges adfærd i retning af mere læsning. De vejleder også om den fysiske indretning af biblioteket for at sikre, at bøgerne er tilgængelige for alle. Når de har doneret et bibliotek, sørger Læs for Livet for, at det vedbliver at være relevant og i god stand ved årlig opfølgning og evt. udsendelse af supplerende bogpakker.
  • Uddannelse og vidensformidling: Læs for Livet bidrager til, at de fagprofessionelle fx pædagoger får mere viden og konkrete redskaber til at arbejde med læsningen i børnenes hverdag via uddannelse.
Sikre adgang til bøger
Mere fokus på lystlæsning
Bedre forhold til bøger og læsning

Sikre adgang til bøger

Vi støtter Læs for Livet for at give alle anbragte børn og unge adgang til bøger. Adgang til et varieret litteraturudvalg og fritidslæsning er afgørende for succes i skolen og videre uddannelse.

Mere fokus på lystlæsning

Vi støtter Læs for Livet, fordi der er mangel på viden om lystlæsningens betydning for udsatte børn og unge.

Bedre forhold til bøger og læsning

Vi støtter Læs for Livet for at sikre, at flere anbragte børn og unge får styrket deres socio-emotionelle kompetencer via læsning og bedre grundlag for at klare sig godt i skolen.

Vil du vide mere?

Egmont Fonden_læs for livet

Læs for Livet er en del af Spireprogrammet

En mindre del af vores støtte uddeles gennem Spireprogrammet. Formålet er at udvikle, afprøve og udbrede nye indsatser og at opbygge bæredygtige organisationer.

Gå til Spireprogrammet