rollespil

Læringsrollespil styrker elevers faglighed og motivation

26.03.2015

Pressemeddelelse: Et helt nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet viser, at læringsrollespil giver elever større glæde ved at gå i skole. Samtidig styrkes fagligheden i folkeskolen, fordi det lykkes at inkludere elever med specialundervisningsbehov og øge skoletrætte elevers motivation for at lære.

I forbindelse med et serviceeftersyn af den danske folkeskole efterlyste regeringens rejsehold i 2010 mere viden om, hvad der fungerer i klasserne, og hvilken rolle undervisningsformen spiller. Det blev startskuddet til et tre år langt forskningsprojekt med titlen ”Læringsrollespil som kreativ og motiverende læringsplatform”, som er støttet med 3 mio. kr. af Egmont Fonden og afsluttes til april.

Motivation for at lære

Bag forskningsprojektet står forskningslaboratoriet Research Center for Creative and Immersive Learning Environments (reCreate) med professor mso Lisa Gjedde fra Institut for Læring og Filosofi i spidsen. Hun har gennem hele forløbet samarbejdet tæt med Østerskov Efterskole ved Hobro, som er den første skole herhjemme, hvor læringsrollespil er fast integreret i undervisningen i 8., 9. og 10. klasse. Derudover har hun i forskningsprojektet bygget bro til folkeskolen og i den forbindelse samarbejdet med lærere på Helsingør Skole, afdeling Gurrevej, om at implementere læringsrollespil i 6., 8. og 9. klasse.

- Konklusionen på projektet er, at læringsrollespil styrker elevernes motivation, trivsel og evne til at samarbejde. Mere end en tredjedel af de elever, der deltog i projektet, blev således gladere for at gå i skole, fortæller Lisa Gjedde.

Men også fagligt viser forskningsprojektet, at læringsrollespil har en effekt.
 
- Ved at træde ind i et læringsunivers med andre roller end de sædvanlige skabes muligheden for inklusive processer, hvor eleverne har mulighed for at se sig selv og andre i et nyt lys. Det betyder, at det også lykkes at inkludere elever, som har specialundervisningsbehov og har svært ved at få udbytte af den almindelige undervisningsform. Samtidig ser vi, at skoletrætte elever bliver mere motiverede for at lære gennem læringsrollespil, forklarer Lisa Gjedde. 

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration Henriette Christiansen ser på den baggrund også et stort potentiale i at få spredt de gode erfaringer med læringsrollespil.

- Vi ved, at lysten til læring er afgørende for, at eleverne engagerer sig og får reel værdi ud af at gå i skole. Læringsrollespil, der engagerer og motiverer eleverne, kan derfor spille en vigtig rolle i udviklingen af en skole, der rummer og inddrager elever med andre forudsætninger for at lære end gennemsnitseleven. Vi vurderer, at mange skoler landet over vil kunne drage nytte af de erfaringer og metoder, der er udviklet i forskningsprojektet, siger hun.

Lisa Gjedde fortsætter derfor også sin forskning i betydningen af læringsrollespil. Det sker bl.a. i et nyt projekt, hvor hun i samarbejde med den anerkendte amerikanske forsker i spil, læring og leg Scott Osterweil fra MIT vil udvikle et konkret it-baseret redskab, der kan hjælpe de skolelærere videre, som ønsker at arbejde med læringsrollespil.

For yderligere information:
Professor mso Lisa Gjedde på tlf.: 24 46 88 02 eller på e-mail: lg@learning.aau.dk
Direktør programleder i Egmont Fonden, Camilla Bjerre Damgaard 2154 9317 på tlf. eller på e-mail: cbd@egmontfonden.dk

Læs mere:
På hjemmesiden www.rollespil.nu ligger en animationsfilm produceret af Good Job Studio i Viborg Kommune, som formidler hovedformålene i forskningsprojektet. Derudover findes her skriftligt materiale og videoer, som kan hjælpe folkeskolelærere med konkrete input til at arbejde med læringsrollespil i hverdagen.

Forskningsprojektets resultater er desuden formidlet i en bog, som kan læses på http://tinyurl.com/skolespil