Egmont Fonden_lærforlivet_dreng

Lær for Livet

Anbragte børn klarer sig markant dårligere i skolen end andre børn. Kun ca. hver anden ung anbragt afslutter i dag 9. klasse med et eksamensbevis i hånden. Og kun hver femte anbragte ung har en ungdomsuddannelse seks år efter grundskolen.

Formålet

Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram, der skal medvirke til, at anbragte børn styrker deres faglighed, får øget lyst til læring og opnår bedre trivsel, så flere anbragte børn på sigt får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gå til Lær for Livet.

  75 %

  Målet er, at 75 % af de anbragte børn, som deltager i Lær for Livet, oplever forbedringer fagligt, socialt og personligt, herunder at de får gode venner, føler sig inddraget og bliver motiveret for uddannelse.

  En bedre skolegang

  Flere anbragte børn forventes på langt sigt at bestå folkeskolens afgangseksamen og blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Anbragte børn og unge

  Indsatsområde

  66 mio. kr.

  Beløb

  2012-2023

  Periode

  Aktiviteter

  Lær for Livet bygger på tre indsatsområder:

  • Learning Camp: Alle børn kommer i løbet af det første år i programmet på tre særligt tilrettelagte læringsforløb, som har fokus på matematik, dansk, samt social og personlig udvikling. I de efterfølgende fem år er børnene på en årlig læringscamp med et særligt fokus fx eksamensforberedelse.
  • Mentorordning: Alle børn i Lær for Livet får tilknyttet en frivillig mentor. Mentoren er en voksen, som frivilligt hjælper barnet med lektier og giver faglig og social støtte 3-4 gange om måneden.
  • Brobygning: Lær for Livet udvikler indsatser, der styrker forankring af børnenes læring fra Learning Camps i skolen og i hjemmet.
  Mangel på uddannelse
  Større fokus på anbragtes læring
  En ekstra støtte

  For få anbragte får en ungdomsuddannelse

  Vi støtter Lær for Livet, fordi for få anbragte unge har en ungdomsuddannelse. Det er et samfundssvigt, som koster dyrt både for det enkelte barn og for samfundet.

  Større fokus på anbragtes læring

  Vi støtter Lær for Livet, fordi uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen.

  Anbragte har brug for ekstra støtte

  Vi støtter Lær for Livet for at give anbragte børn øget selvværd, faglige successer og et stærkere tilhørsforhold til skolen. Det skal skabe et fundament for, at de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

  Følgeforskning

  8-års følgeforskning viser, at Lær for Livet løfter anbragte børn og unge markant

  Få mere viden

  Vil du vide mere?

  Egmont Foundation

  Lær for Livet er en partnerskabsaftale

  Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

  Gå til Partnerskaber