Egmont Fonden_lærforlivet_dreng

Lær for Livet

Børn i udsatte positioner klarer sig markant dårligere i skolen end andre børn. Kun 3 ud af de 10 udsatte børn består i dag Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i 9. klasse.

Formålet

Lær for Livet er et langsigtet og helhedsorienteret læringsprogram, der skal styrke børn og unge i udsatte positioner både fagligt og socialt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gå til Lær for Livet.

  8 ud af 10

  i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen (FSA) ved afslutningen af 9. klasse. For udsatte børn generelt er tallet 3 ud af 10.

  En bedre skolegang

  Flere børn og unge i udsatte positioner forventes på langt sigt at bestå folkeskolens afgangseksamen og blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Anbragte børn og unge

  Indsatsområde

  66 mio. kr.

  Beløb

  2012-2023

  Periode

  Aktiviteter

  Lær for Livet bygger på tre indsatsområder:

  • Learning Camp: Alle børn kommer i løbet af det første år i programmet på tre særligt tilrettelagte læringsforløb, som har fokus på matematik, dansk samt social og personlig udvikling. I de efterfølgende fem år er børnene på en årlig læringscamp med et særligt fokus fx eksamensforberedelse.
  • Alle børn i Lær for Livet får tilknyttet en frivillig mentor, der hjælper med lektier og alment dannende aktiviteter, der styrker barnets læring og livsduelighed.
  • Brobygning: Lær for Livets brobygning er et initiativ, der har til formål at forankre børnenes læring i hverdagen, og at alle kræfter omkring barnet arbejder i samme retning.
  Mangel på uddannelse
  Større fokus på læring
  En ekstra støtte

  For få anbragte får en ungdomsuddannelse

  Vi støtter Lær for Livet, fordi for få unge i udsatte positioner har en ungdomsuddannelse. Det er et samfundssvigt, som koster dyrt både for det enkelte barn og for samfundet.

  Større fokus på læring

  Vi støtter Lær for Livet, fordi uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen.

  Større behov for ekstra støtte

  Vi støtter Lær for Livet for at give børn og unge i udsatte positioner øget selvværd, faglige succeser og et stærkere tilhørsforhold til skolen. Det skal skabe et fundament for, at de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

  Følgeforskning

  8-års følgeforskning viser, at Lær for Livet løfter anbragte børn og unge markant

  Få mere viden

  Vil du vide mere?

  Egmont Foundation

  Lær for Livet er en partnerskabsaftale

  Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

  Gå til Partnerskaber