Egmont Fonden_Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond

Alt for mange norske unge falder fra og gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Det er stor udfordring både for den unge og for samfundet.

Formålet

Formålet med partnerskabsaftalen er at støtte de børn og unge, som falder uden for fællesskabet i at blive livsduelige mennesker. Partnerskabet har to spor:

  • Støtte til UngInvest, som har fokus på styrkebaseret læring rettet mod unge, som er faldet fra ungdomsuddannelse.
  • Udvikling af et nyt program i regi af Kronprinsparets Fond med fokus på at fremme unges livsmestring.

Mere end 75 %

Andelen af studerende, der er begyndt på en uddannelse efter endt deltagelse i UngInvest.

Uddannelsestilbud

På langt sigt har flere unge startet på og fuldført en ungdomsuddannelse.

NOK 20,5 mio.

Beløb

2016-2019

Periode

Aktiviteter

Partnerskabet er centreret omkring følgende indsatsområder

  • Spredning og skalering af UngInvests metoder til flere kommuner i Norge Øget inddragelse af de unge i formidling af UngInvests metoder
  • Udvikling af nyt program med fokus på livsmesting, herunder afprøvning i to pilotkommuner.
Tage et medansvar
Langsigtede løsninger

Tage et medansvar

Vi indgår i et partnerskab med Kronprinsparets Fond, fordi vi gerne vil tage et medansvar i Norge for at styrke unges læring og livsduelighed.

Langsigtede løsninger

Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

Vil du vide mere?

Egmont Fonden_Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond er en partnerskabsaftale

Vi indgår partnerskaber for at udvikle langsigtede løsninger på, hvordan udsatte børn og unges chancer for at få en ungdomsuddannelse kan forøges.

Gå til Partnerskaber