sk-c3-a6rmbillede-202017-04-20-20kl.-2013.45.57

Kommunikationschef til Egmont Fondens arbejde med udsatte børn og unge

18.04.2017

Hjælp os med at skabe synlighed og finde mulige løsninger på det store problem, at cirka 15 pct. af de unge, der går ud af folkeskolen, mangler de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse! 

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed i hele verden. Derudover har vi næsten 100 års erfaring med at løfte et samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi gennem Fondens almennyttige indsats til gavn for udsatte børn og unge. Den indsats er vokset og er blevet professionaliseret gennem de senere år. Fonden uddeler således i dag ca. 100 mio. kr. og bidrager med viden og netværksskabelse i Danmark og Norge. Målet er at sikre, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. 

Der er store ambitioner med Fondens almennyttige arbejde. Et vigtigt element i vores arbejde er at sikre synlighed om udsatte børn og unges læring og livsduelighed og Fondens indsats i den forbindelse. Det kræver et professionelt sekretariat og et kommunikationsteam med ambitioner, stor gennemslagskraft og høj faglighed.

Opgaver

Som kommunikationschef hos Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration skal du have lyst til at påtage dig et fagligt ansvar for at fortsætte det ambitiøse arbejde med at øge synligheden og arbejde systematisk og strategisk med kommunikation til gavn for udsatte børn og unge. 

Dine opgaver bliver at understøtte synligheden af Fondens almennyttige indsats. Det vil sige, at du får det faglige ansvar for public affairs, proaktivt og reaktivt pressearbejde, formidling på de sociale medier og web, intern kommunikation til Egmonts medarbejdere, bestyrelsesrelateret arbejde, rådgivning af samarbejdspartnere, bevillingsmodtagere og ledelsen samt interessentpleje via konferencer, debatarrangementer og netværksmøder.

Dine opgaver vil variere meget. Du vil på samme dag fx skulle rådgive en samarbejdspartner om public affairsstrategi, bistå en kollega med at formidle Fondens prioriteringer til et møde hos en minister samt forberede faciliteringen af en konference om anbragte børn og unge.

Du vil indgå i et team med sekretariatets presse- og kommunikationsmedarbejder og en student. Du vil arbejde tæt sammen med resten af sekretariatet, Egmont koncernens kommunikationsenhed og Fondens eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencer

Du har omkring 10 års erfaringer med journalistik, presse eller kommunikationsarbejde. Dine erfaringer stammer fra interesseorganisationer, større medievirksomheder, Christiansborg, offentlige organisationer, NGO’er eller uddannelsesinstitutioner. Vi forventer, at du:

• Har en videregående uddannelse inden for journalistik eller kommunikation – eller måske en kommunikationsorienteret kommerciel eller samfundsfaglig uddannelse – med efterfølgende varieret, praktisk presse- og/eller kommunikationserfaring inden for brede samfundsspørgsmål. 
• Har personlig gennemslagskraft og robusthed, så du på troværdig vis kan rådgive ledelse og samarbejdspartnere på kommunikationsområdet.
• Har evner for at facilitere netværk og konferencer på en levende og resultatorienteret måde. 
• Har gehør – politisk og i forhold til at skabe gode samarbejdsrelationer internt i koncernen og med eksterne interessenter, frivillige, fagprofessionelle og eksterne leverandører.
• Har et skarpt blik for at sikre kvalitet i leverancer også fra eksterne leverandører.
• Arbejder selvstændigt og tager ansvar. Men du kan også opsøge støtte og sparring, når det er nødvendigt.
• Tænker strategisk og kan eksekvere bagefter. Du arbejder systematisk med mål og opfølgning, og du sætter stor pris på at have et godt overblik. Du er en effektiv projektleder.
• Gerne har børnefaglig viden eller erfaring med at arbejde for og med børn og unge. Du må meget gerne have erfaring med at interviewe og facilitere børn og unges deltagelse i større arrangementer. Men du skal være indstillet på, at arbejdet hos os foregår mere i direktionslokaler end i klasseværelser.
• Har så meget teknisk forståelse, at du kan sikre, at hjemmesiden kan vedligeholdes og opdateres.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter forhandling. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henriette Christiansen, direktør, på tlf. 2567 2370 eller mail hc@egmontfonden.dk. Du kan ikke sende din ansøgning direkte på mail, men skal benytte linket her på siden for at komme i betragtning. Vi glæder os til at høre fra dig snarest og senest den 4. maj 2017 kl. 12.

I ansøgningen bedes du på én side vedlægge dit svar på følgende spørgsmål: 

Egmont Fonden vil gerne arbejde sammen med relevante partnere om at styrke læring og livsduelighed for børn i 0-6 års alderen og sikre synlighed om indsatsen og dens effekt samt en tydelig dagsordensættelse. Hvordan bør vi tilrettelægge processen – og hvordan bør vi inddrage mulige interessenter og gennemføre relevante aktiviteter?