Egmont Fonden fædrebarsel
Foto: Tomas Bertelsen

Hos os er far lige så vigtig som mor

10.08.2022

At inddrage far på lige fod med mor og barn er en selvfølge i sundhedsplejen i Rødovre Kommune. Det har tidligt været en politisk prioritering at investere i en god start for hele familien. Fædre skal opleve sig relevante og have målrettede tilbud, fx barselsgrupper, aktiviteter for fædre og deres børn samt hjælp ved fødselsdepression.

Nå, Nicolai, hvordan er det med dig og barsel? Har du planer om mere end de 14 dage, du havde umiddelbart efter Noëlles fødsel?”, spørger sundhedsplejerske Pernille Michaelsen.

Hun er på et rutinemæssigt hjemmebesøg hos Noëlle, hvis forældre, kæresteparret Camilla og Nicolai, begge nikker ivrigt. Sundhedsplejersken har sat sig i sofaen ved siden af Nicolai, der har sin datter på skødet, og hun ser på Nicolai, som svarer, at det er planen, at han holder fire ugers fædrebarsel fra sit job som kok, når Noëlle er otte måneder.

– Noëlle blev født for tidligt og var indlagt den første uge, og min barsel gik bare alt for hurtigt. Derfor ser jeg meget frem til at få god tid alene med hende, når Camilla starter på arbejde, og det glæder hun sig til, fortæller Nicolai og kysser sin datter på hovedet.

Camilla erklærer sig enig:

– Ja, jeg vil gerne snart tilbage på mit arbejde som salgsassistent. Jeg har diabetes og måtte sygemeldes tidligt i graviditeten, så jeg savner mine kollegaer, og Nicolai og Noëlle klarer sig helt fint alene. I forvejen er det ofte Nicolai, der tager hende om aftenen. Så lægger jeg mig ind og slapper lidt af, mens de hygger sig med hinanden.

LEGESTUE OG BARSELSGRUPPER FOR FÆDRE
Sundhedsplejerske Pernille Michaelsen fisker et postkort fra foreningen ”Far for livet” frem af sin taske og rækker det til Nicolai, mens hun forklarer, at Rødovre Kommune har flere forskellige gratis tilbud, som han og Noëlle kan gøre brug af, når de skal på barsel sammen:

– Vi har før corona haft et tilbud, der kaldes Fars Legestue, hvor fædre og deres små børn kan komme og tumle med hinanden en gang om ugen. Det forventer vi at starte op igen efter sommerferien. Der er adgang forbudt for mødre, og vi sundhedsplejersker er til rådighed, hvis du har spørgsmål, men ellers holder vi os lidt i baggrunden, siger Pernille Michaelsen. 

Henvendt til Nicolai oplyser hun, at sundhedsplejen også som forsøgsordning omdanner alle kommende mødregrupper til barselsgrupper for alle køn:

– Det betyder, at når Camilla går på arbejde, og du på barsel, træder Camilla ud af barselsgruppen, og du indtræder sammen med de andre fædre og mødre, hvis du vil. Det er led i, at vi i sundhedsplejen tænker mere inkluderende i forhold til fædre.

Både Fars Legestue og barselsgruppen erklærer Nicolai sig helt klart interesseret i, når han går på fædrebarsel.

– Nu ved jeg, at de muligheder findes. Jeg kan altid tage derned og få lidt inspiration, siger han.

ET LANGVARIGT FOKUS PÅ FAR OG TIDLIG INDSATS
Det er ikke noget tilfælde, at Nicolai og Camilla oplever en sundhedspleje, der har fokus på begge forældre og tilbud til far. Det forklarer Rødovre Kommunes borgmester, Britt Jensen (S), der har siddet i kommunalbestyrelsen i 28 år og været formand for Social- og Sundhedsudvalget i 23 af dem:

– Vores kommune har i over 15 år kontinuerligt prioriteret tidlige indsatser og lagt vægt på, at far er lige så vigtig for barnet som mor. Vi har valgt at sikre en sundhedspleje med høj faglighed og have tilbud til både mødre og fædre i udsatte positioner.

At den investering giver afkast, er Britt Jensen ikke i tvivl om: Det skaber først og fremmest gode liv for flere børn, men vi tror også på, at sådan en investering i forebyggelse betaler sig økonomisk for kommunen.

ALLE KAN FØLE SIG HJÆLPELØSE
At der er ting ved faderrollen, der kan udfordre og er vigtige at kunne dele med andre, har Nicolai allerede erfaret: Noëlle er hans og Camillas første fælles barn. Selv har han en søn på 4,5 år, som han også holdt en slags fædrebarsel med: Han fik af sin chef fri i tre uger for at passe sønnen, da sønnen var fem måneder gammel, fordi sønnens mor havde nogle efterfødselsreaktioner:

– På det tidspunkt var jeg den eneste, der kunne putte min søn, men selv med den erfaring i bagagen blev jeg lidt usikker, da Noëlle i tre uger kun ville holdes af sin mor. Jeg spurgte min søster til råds og vidste godt, at det er normalt, men det er rart at have nogen at vende det med, og det var lange tre uger. Men nu hænger hun igen lige så gerne på min arm som hos Camilla.

Pernille Michaelsen lytter opmærksomt og tilføjer, at det er helt normalt, at man som far kan komme til at føle sig lidt utilstrækkelig, når man oplever ikke at kunne trøste eller holde sit barn, også selvom det kun er en kort periode.

FÆDRE SKAL MÆRKE, DE ER VIGTIGE
Dette er det ottende sundhedsplejerskebesøg hjemme hos Noëlle. Da hun er født for tidligt, har hun fået ekstra besøg udover de rutinemæssige. Efter samtale om fædretilbud og en konstatering af, at Noëlle spiser helt fint, går sundhedsplejersken i gang med at veje og måle. I Rødovres Sundhedspleje er det ofte far, som holder vægten under vejning, fortæller Pernille Michaelsen og rækker vægten til Nicolai.

Både far, mor og sundhedsplejerske gætter på, hvor meget Noëlle har taget på i vægt siden sidste besøg, og vejningen viser, at Nicolais bud er tættest på.

Pernille Michaelsen har siden 2015 været sundhedsplejerske i Rødovre Kommune, som længe har arbejdet systematisk med at inddrage fædre. Eksempelvis placerer sundhedsplejersken sig altid i rummet, så det er lige let at være i øjenkontakt med mor og far. Samtalen henvendes lige meget til mor og far, og sundhedsplejersken er meget opmærksom på at tale med far om emner, der er relevante for ham, forklarer Pernille Michaelsen, efter at hun har sagt farvel og tak for i dag til Noëlle, Camilla og Nicolai.

Før hun gik, blev næste besøg aftalt. Det blev en tirsdag, for den dag er Nicolais fridag, så han også kan deltage.

– Vi forsøger at lægge hjemmebesøg på tidspunkter, hvor begge forældre kan være med, og vi opfordrer meget direkte far til at deltage. De fædre, jeg møder, er generelt meget engagerede og mere og mere på banen i forhold til deres små børn. De er også gode til at tale om, hvordan det at være blevet far påvirker dem. Måske fordi vi er gode til at spørge til det, siger Pernille Michaelsen.

Hun og hendes 13 sundhedsplejerskekollegaer gør sig i alle aspekter af arbejdet umage for, at en far skal mærke, at han er lige så vigtig for sit barn som barnets mor, fortæller hun:

– For os er det helt naturligt, at far og mor er lige vigtige, og det skal fædrene mærke.

Kommunen har derfor også valgt at udnytte muligheden for, at far får alle de samme beskeder i blandt andet e-boks med journalnotat fra besøgene, som barnets mor får.

FÆDRE MED FØDSELSDEPRESSION FÅR HJÆLP
Rødovre Kommune prioriterer, at sundhedsplejersken kommer på mindst et graviditetsbesøg i alle familier før fødslen – og flere besøg ved behov. Sundhedsplejen taler her med de kommende forældre om deres tanker og følelser omkring deres kommende barn og om at skulle være forældre for første gang eller på ny.

– Her kan vi komme ind på forældrenes egen barndom, og om der er noget, vi skal være opmærksomme på i forhold til at støtte tilknytningen mellem forældre og barn, siger Pernille Michaelsen.

Det er også en politisk beslutning i Rødovre Kommune, at sundhedsplejen skal tilbyde begge forældre i alle familier at blive screenet for tegn på fødselsdepression. Screeningen tilbydes ved tomånedersbesøget og tidligere, hvis der er behov for det. Ni ud ti fædre, som deltager i sundhedsplejerskens tomånedersbesøg, tager imod tilbuddet om screening.

– Det kommer nogle gange bag på mig, at fædrene har det skidt, for de taler ikke så meget om det. Derfor er det nødvendigt, at vi screener alle, både mødre og fædre, og at vi gør det grundigt. Det er også vigtigt, at vi har noget at tilbyde dem, som vi ”fanger” i screeningen, og som i den efterfølgende samtale viser tegn på, at de har det svært på måder, der udfordrer deres forældreevne.

TILBUD OM PSYKOLOGHJÆLP
Rødovre Kommune har således siden 1989 drevet indsatsen Fødselssamarbejdet, et tilbud om psykologsamtaler til forældre i udsatte positioner fra graviditet til barnet er halvandet år. At have adgang til at visitere kommende og nye forældre til det tilbud er af stor betydning for det lille barns trivsel, vurderer Pernille Michaelsen:

– Jeg er så glad for, at vi har det tilbud til far, mor og familien. At når nogen bonner ud med fødselsdepression, så kan jeg rent faktisk tilbyde dem noget. De får et telefonnummer til Fødselssamarbejdet, og nogle gange opfordrer vi dem til at ringe, mens vi er der, for at støtte dem, så de får det gjort.

Sundhedsplejen i Rødovre Kommune har mødregrupper for mødre under 21 år, men ikke særlige fædregrupper.

POLITISK FOKUS PÅ NYE BARSELSREGLER
Borgmester Britt Jensen (S), regner med, at den nye lov om fædrebarsel vil afføde endnu flere initiativer til kommunens småbørnsfædre:

– Jeg forventer, at vi supplerer med nye farrettede initiativer, i takt med at flere fædre benytter de nye barselsregler, siger hun.

Fædregrupper har været overvejet for en del år tilbage, fortæller borgmesteren. Dengang skønnede sundhedsplejen, at behovet ikke var stort nok, men borgmesteren er åben for, at behovet måske er større, når flere fædre tager barsel.

– Vi vil lytte til vores sundhedsplejes bud på, hvad der skal til. Målet er i hvert fald klart: Alle fædre skal kunne være trygge i farrollen og ved at tage fædrebarsel.