Fædrebarsel Egmont Fonden
Foto: Tomas Bertelsen

Hjælp, jeg er blevet far!

04.08.2022

Fædres lyst til at være alene på barsel kan afhænge af, om de føler sig trygge og sikre i rollen som far. Det gør de fleste, men en del oplever usikkerhed og tvivl. Hver tredje far efterspørger rådgivning om eller inspiration til farrollen.

Det er helt naturligt at være usikker i den nye rolle, når man bliver forældre første gang. Den større sikkerhed i omgangen med barnet er noget, der kommer naturligt med tiden og erfaringen.

For de fleste.

For en lille gruppe af småbørnsfædrene oplever sig på forskellig vis ukomfortable eller usikre i samværet med deres barn. Det viser en survey blandt over 1.000 fædre til børn under 6 år. Fædrene er blandt andet blevet spurgt om en række udsagn, der på forskellig vis indkredser, hvordan de oplever at være sammen med deres barn, fx om de slapper af, når de er sammen med barnet – og om de ofte tilbringer tid alene med barnet. Se figur 1.

Svarene viser, at flertallet af fædrene føler sig nogenlunde sikre i deres forældrerolle, men også, at der er et mindretal, for hvem samværet ikke er så ubesværet.

Det peger på, at der er en gruppe fædre, som kan have brug for hjælp til at føle sig tilpas i rollen som forælder, herunder at være tryg ved at kunne mestre en længere barselsperiode på egen hånd.

BEHOV FOR RÅDGIVNING, AKTIVITETER OG FÆLLESSKAB
Det er meget få af fædrene (8 pct.), som har deltaget i særlige tilbud til fædre, men mange, der godt kunne tænke sig det. Hver tredje far (31 pct.) efterspørger således inspiration og sparring om deres rolle som far eller rådgivning om babys trivsel og udvikling – begge dele i grupper, hvor de fysisk møder andre fædre. Endnu flere er interesserede i forskellige aktiviteter, som de kan lave sammen med deres baby, eller i at indgå i et fællesskab med andre småbørnsfædre, fx i en fædregruppe. Se figur 2. 

Samlet set er det 80 pct. af fædrene, der efterspørger et eller flere fysiske tilbud, mens 68 pct. siger, at de har brug for en eller flere af de nævnte aktiviteter, der foregår online.