God skolestart kræver ledelse og samarbejde

God skolestart kræver ledelse og samarbejde

22.08.2019

I københavnerbydelen Amager bliver samarbejdet om god skolestart for alle højt prioriteret på skoler, i dagtilbud og i forvaltningen. Systematisk videndeling om udsatte børn er en vigtig del af indsatsen.

ddAmager Fælled Skole har december i børnehaveklassen, så vi har de over en årrække vendt lav elevtrivsel til høj; især i de mindste klasser er trivslen steget. Det tilskriver souschef Rebekka Wellejus, at skoleledelsen har stort fokus på trivsel – ikke mindst i skolestarten:

"Vi er som skole meget optaget af trivsel og har generelt fokus på at skabe gode sociale fællesskaber med plads til alle. Blandt andet venter vi med at beslutte klassernes sammensætning endeligt indtil bedste muligheder for at sætte klasserne rigtigt sammen og dermed skabe gode børnefællesskaber. Det har kæmpe værdi".

 Andelen af indskolingselever, der er meget glade for deres skole, er på tre år steget med næsten 12 procentpoint (til 80 pct.). I samme periode er skolen gået fra at ligge under gennemsnittet blandt københavnske skoler til at ligge over, når det gælder indskolingselevers trivsel. Skolen ligger i et område, hvor en relativt høj andel af familierne er i udsatte positioner. 

Aktiv ledelse
Ledelsen spiller en meget aktiv rolle i det styrkede fokus på trivsel for alle i skolestarten, vurderer Rebekka Wellejus, som sammen med børnehaveklasselederen deltager i de overleveringsmøder om udsatte børn inden skolestart, som Københavns Kommune har gjort obligatorisk.

"Jeg deltager som ledelsesrepræsentant ved alle overleveringsmøder for at signalere, at god overlevering er vigtigt for os i ledelsen. Det er vigtigt, at vi lytter til, hvad børnehaven ved om barnet".

Hun deltager også sammen med den kommende børnehaveklasseleder i sidste del af et familiekursus for forældre til udsatte børn i dagtilbud.

"Det prioriterer vi, for vi kan se, at det har stor betydning, at vi møder barn og forældre, før de træder ind ad døren hos os, og at vi helt fra begyndelsen får et fælles sprog om skolestarten".

Rebekka Wellejus vurderer, at systematikken i samarbejdet mellem skoler og dagtilbud kan blive endnu bedre, så viden om udsatte børn bliver delt grundigt og tidligt, og så samarbejdet med deres forældre kommer hurtigt og godt i gang.

"De første tre måneder i børnehaveklassen er afgørende vigtige for, om et udsat barn kommer godt fra start i sit skoleliv. Derfor skal vi tidligt starte et godt samarbejde med forældre til socialt udsatte. Jo før, desto bedre", siger Rebekka Wellejus.

To udfordringer for skolen er, at det varierer meget fra børnehave til børnehave, hvornår de ser behovet for at mødes med skolen om et barn inden skolestart, og at skolen får børn fra så mange dagtilbud, at et tæt samarbejde med alle ikke er muligt, vurderer souschefen.

Bedre data kan løfte kvaliteten
Tværfaglig chef i Børn- og Ungeforvaltningens område Amager, Lisbeth Aggerholm, vurderer også, at overleveringen af viden om udsatte børn fra dagtilbud til skoler kan blive endnu bedre. Det arbejder Københavns Kommune på – blandt andet ved at digitalisere de kompetenceprofiler, som dagtilbud skal udarbejde om alle børn før skolestart.

"Det er fremtiden, at skole, dagtilbud og forvaltning har fælles platforme med valide data om udsatte børn, som de kan trække på. Digitaliseringen er tidskrævende her og nu, men på sigt vil det virkelig kunne løfte kvaliteten af overleveringen", siger hun.

Lisbeth Aggerholm understreger, at overleveringsmøder ikke i sig selv er nok til, at alle udsatte børn får den nødvendige støtte. At skolelederen deltager, ser hun som en nødvendighed, da skolelederen har det fortløbende ansvar for, at der bliver iværksat indsatser, som understøtter barnet i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. Hun ser det også som afgørende, at den pædagog, som kender barnet bedst, deltager.

"Overleveringsmødernes største værdi er at gøre skolerne mere opmærksomme på den gruppe af børn, som ikke allerede i dagtilbud har fået massiv støtte, men som alligevel har brug for lidt særlig hjælp til at få en god overgang. Dem kan skolen ellers let overse og blive opmærksom på for sent", siger hun.