Frivillige får flere fædre med

Frivillige får flere fædre med

20.08.2019

En del fædre er usikre på, hvilken rolle de kan spille, når deres barn skal i skole. Det er erfaringen i fædreindsatsen Baba, som opfordrer skoler til at være mere tydelige om fædres ansvar i skolestarten.

ssSom far er det svært at finde ud af, hvilken rolle man har, når ens barn går fra børnehave til skole, og mange fædre lader derfor barnets mor stå alene med den vigtige familieopbakning til skolestart. Det bør ændres, for både barn og skole går glip af vigtige ressourcer, som fædre kan bidrage med.

Det vurderer Asger Johannsen, konsulent i Baba, en indsats baseret på, at frivillige fædre bliver uddan- net til at støtte andre fædre i at støtte deres børn – eksempelvis i forbindelse med skolestart.

Baba er målrettet fædre i etniske minoritetsmiljøer, men også blandt etnisk danske fædre møder Baba usikkerhed om farrollen i skolestarten:

"De steder, hvor vores frivillige arbejder, er fædre generelt ikke meget aktive i samarbejdet med skolen om deres barn. De kan føle sig usikre på, hvilken rolle de kan spille, og kommer måske kun med deres barn i skole første skoledag eller slet ikke. Vores frivillige arbejder for, at fædre er en vigtig støtte og rollemodel, når deres børn starter i skole".

Minoritetsfædre holder sig ofte en anelse mere tilbage end etnisk danske fædre, når deres børn skal i skole, oplever Baba. Det forklarer Asger Johannsen med, at en del minoritetsfædre både er usikre på deres egen rolle i skolestarten og måske ikke har fuld tillid til offentlige institutioner og myndigheder. Det fremgår af svar fra ca. 1.300 fædre, som Fonden for Socialt Ansvar i 2014 talte med i forarbejdet til Baba.

"Vi har løbende dialog med en række skoler om, hvordan vi sammen aktiverer fædrene. De frivillige i Baba bruger meget energi på at forklare fædre, at de skal deltage. At det er en vigtig del af at være far", siger Asger Johannsen.

Han opfordrer skoler til at være tydelige i dialogen med fædre:

"Skolen kan opleves som et feminint univers med mange møder og lange snakke, hvor man som mand kan savne, at forventningerne til skole-hjem-samarbejdet bliver mere håndgribelige. Ellers ved en del mænd ikke, hvad de skal gøre"