civilsamfund

Første skoledag for børn med autisme i århusianske 0.-klasser

09.08.2016

Egmont Fonden har støttet programmet Nest, der inkluderer børn med autisme i almene skoleklasser. I dag har børnene første skoledag på Katrinebjergskolen i Aarhus. 

Skellet mellem almindelige folkeskoleklasser og specialklasser bliver ophævet, når børnene i to 0.-klasser i dag møder ind på Katrinebjergskolen i Aarhus. Ud af de 16 børn i hver klasse, har fire af dem nemlig autisme. Aarhus Kommune og Katrinebjergskolen er de første til at afprøve erfaringerne fra det amerikanske program Nest i en dansk kontekst. Programmet har kørt i New York i ti år og erfaringerne viser, at børn med autisme, der går i en almindelig klasse med en særlig pædagogik, lærer mere, end hvis de gik i specialklasse. Samtidig klarer alle børnene i klassen sig bedre både fagligt, personligt og socialt.

Egmont Fonden støtter afprøvning i Danmark
Egmont Fonden har støttet afprøvningen af Nest i Aarhus Kommune med 5,8 mio. kroner. ”Vi ser et stort potentiale i at afprøve Nest i Aarhus og at sprede erfaringerne til andre skoler og kommuner i Danmark, så mange flere danske børn og unge med særlige behov får mulighed for en skoletid præget af læring og trivsel,” siger direktør for Støtte- og bevillingsadministrationen i Egmont Fonden, Henriette Christiansen.

Flere lærerkræfter uden ekstra omkostninger
I Nest-klasserne er der to lærere i hver klasse, hvor der normalt kun er én. Omkostningerne til de ekstra lærerkræfter og til de mindre klasser bliver fundet ved at bringe ressourcerne fra de specialpædagogiske og almenpædagogiske områder sammen. Nest-klassernes børn med autisme får ikke specialpædagogisk undervisning uden for klasserummet. I stedet er næsten al undervisning fælles for alle elever.

Programmets pædagogik sikrer, at hvert enkelt barns potentiale og ressourcer bliver imødekommet, så alle får mulighed for at lære, tænke og problemløse selvstændigt – både fagligt og socialt. Jan Kirkegaard, pædagogisk chef i Børn og Unge, Aarhus Kommune og faglig ansvarlig for projektet, vurderer, at Nest baner nye veje for at tænke inklusion.

”Erfaringerne fra New York viser, at børn er mere ens end forskellige, og at alle børn profiterer af et læringsmiljø med en fast struktur præget af ro, respekt og tryghed. Nest ophæver skellet mellem almene folkeskoleklasser og specialklasser og skaber i stedet et fælles tredje. Jeg forventer mig meget af projektet,” siger Jan Kirkegaard.